Flott norsk sommer ga vekst i feriereiser innenlands

Publisert:

Nordmenn gjennomførte 8,5 millioner reiser med overnatting i 3. kvartal 2018. Dette er 18 prosent flere enn i samme kvartal i fjor, og det er veksten i innenlandsreiser som bidrar til økningen.

Reiseundersøkelsen viser at antall utenlandsreiser blant nordmenn ble redusert i 3. kvartal i 2018 sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Samtidig økte antall innenlandsreiser så mye at det samlet sett ble foretatt 18 prosent flere reiser. Omtrent sju av ti reiser var innenlandsreiser. I sommer-kvartalet er det langt flere feriereiser enn yrkesreiser, og en mulig årsak til at vi ser en klar vekst i innenlandske feriereiser kan være den solfylte norske sommeren i 2018.

Figur 1. Innen- og utenlandsreiser med overnattinger, per kvartal

3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017 1.kv. 2018 2.kv. 2018 3.kv. 2018
Reiser utenlands 2.72 1.61 1.45 2.25 2.82 1.65 1.76 1.92 2.62
Reiser innenlands 4.5 2.48 3.49 3.84 4.38 3.39 4.44 5.2 5.84

Flere overnattinger

Nordmenn hadde 46,4 millioner overnattinger knyttet til reisene i 3. kvartal 2018. Det er 3 prosent fler enn i samme periode i fjor. Antall overnattinger i utlandet gikk ned, men en betydelig vekst i antall overnattinger i Norge fører til at overnattinger samlet sett gikk opp.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 3. kvartal 2018

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 3. kvartal 2018 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

  • Antall reiser: Publisert verdi på 8,5 millioner. Intervall: 7,9 millioner til 9 millioner

  • Antall overnattinger: Publisert verdi på 46,4 millioner. Intervall: 45,6 millioner til 47,3 millioner

  • Forbruk på reisen: Publisert verdi på 59,6,1 milliarder. Intervall: 54,6 milliarder til 64,6 milliarder

Kontakt