Flest overnattingar nokon gong

Publisert:

Det blei registrert 6,6 millionar overnattingar i juli i år. Dette er det høgste talet SSB har registrert i løpet av ein enkelt månad. Rekordmange overnattingar på hotell og ei auke på campingplassane var årsaken til dette.

Overnattingsstatistikken syner at det var nesten 300 000 fleire registrerte overnattingar i juli i år i den kommersielle overnattingstrafikken enn i juli i fjor. Norske overnattingar auka med 3,2  prosent, medan utanlandske overnattingar auka med 7,1 prosent.  Fleire overnattingar frå USA, Tyskland og Sverige bidrog mest til auka i utanlandske overnattingar.

Talet på registrerte overnattingsverksemder har auka med høvesvis 3,5 prosent på hotell og 16 prosent på campingplassane, medan dei har falt 7,8 prosent på hyttegrendene.

Figur 1. Totale overnattingar i juli siste fem år

Juli 2015 Juli 2016 Juli 2017 Juli 2018 Juli 2019
Norske 3839951 4157026 4081999 4111511 4242158
Utenlandske 1803581 2048438 2132043 2177784 2333013

Rekordmange hotellovernattingar

I løpet av juli var det 3,4 millionar overnattingar ved norske hotell, ein auke på 6 prosent mot juli i fjor. Både dei utanlandske og dei norske overnattingane auka, med høvesvis 5,2 og 7,5 prosent.

I den tradisjonelle feriemånaden juli, var det 7,5 prosent fleire overnattingar med ferie og fritid som formål. Fylka med størst auke var Oslo og Vestfold, samanlikna med juli i fjor.

Fleire også på camping

Det var også ei sterk auke i talet på registerte campingovernattingar i juli i år målt mot juli i fjor. Samla sett auka overnattingane med om  lag 100 000 til 2,7 millionar overnattingar. Dette er det høgste talet registrert på campingplassane på sidan 2009.

Denne auka kjem av at det blei registrert fleire overnattingar på bubilar og i hytter på campingplassane, medan overnattingar i telt og campingvogner fall kraftig. Blant bubilovernattingane var det særskild Sogn og Fjordane og Telemark som bidrog mest til auka.

Figur 2. Overnattingar på campingplassar etter fylke. Juli 2019

ØSTFOLD 137487
AKERSHUS 7874
OSLO 57053
HEDMARK 113294
OPPLAND 306475
BUSKERUD 168694
VESTFOLD 294574
TELEMARK 214812
AUST-AGDER 217649
VEST-AGDER 116499
ROGALAND 111600
HORDALAND 165135
SOGN OG FJORDANE 206003
MØRE OG ROMSDAL 170506
TRØNDELAG 176378
NORDLAND 161893
TROMS 61369
FINNMARK 46588
SVALBARD
Figur 2. Overnattingar på campingplassar etter fylke. Juli 2019
ØSTFOLD 137487
AKERSHUS 7874
OSLO 57053
HEDMARK 113294
OPPLAND 306475
BUSKERUD 168694
VESTFOLD 294574
TELEMARK 214812
AUST-AGDER 217649
VEST-AGDER 116499
ROGALAND 111600
HORDALAND 165135
SOGN OG FJORDANE 206003
MØRE OG ROMSDAL 170506
TRØNDELAG 176378
NORDLAND 161893
TROMS 61369
FINNMARK 46588
SVALBARD

Fleire utanlandske på Svalbard

  • 2,1 prosent fleire overnattingar enn i juli 2018
  • Norske overnattingar gjekk ned 15 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk opp 16 prosent
  • Fleire frå Kina bidrar mest til auka

Om lag uendra på hyttegrendene

  • 413 000 overnattingar i juli 2019
  • Norske overnattingar gjekk ned 2,7 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk opp 2,6 prosent

Figur 3 . Andel av overnattingar etter overnattingsmåte juli 2019

Hotell o.l. 51% Camping 42% Hyttegrender 6% Vandrerhjem 1%
Prosent 51 42 6 1

Kontakt