Flere innenlandsreiser i 2017

Publisert:

Endret:

Nordmenn gjennomførte 15 millioner innenlandsreiser i 2017. Dette er 9 prosent flere enn i 2016.

Antall utenlandsreiser gikk opp med 2 prosent til 8,2 millioner viser tall fra Reiseundersøkelsen. Totalt gjennomførte vi 23 millioner reiser i 2017, noe som er 6 prosent flere enn i 2016.¹

Flere overnattinger

Nordmenn hadde 115 millioner overnattinger i 2017.  Det er 5 prosent mer enn i 2016². Antall overnattinger i utlandet og Norge gikk opp med henholdsvis 7 og 1 prosent.

Mer forbruk

Nordmenn brukte 180 milliarder kroner på reisene i 2017.  Det er 12 prosent mer enn i 2016². Forbruket på reiser i Norge gikk opp med 15 prosent og forbruket på reiser til utlandet gikk opp 11 prosent.

Flest reiser til Spania og Sverige

Med 1,36³ millioner reiser er Spania det landet vi hadde flest reiser til i 2017. Deretter kommer Danmark med 742 0004 reiser.

 

Beregning av utvalgusikkerhet i 4. kvartal

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 4. kvartal 2017 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervaller:

  • Antall reiser: Publisert verdi på 5 millioner. Intervall: 4,6 millioner til 5,5 millioner1

  • Antall overnattinger: Publisert verdi på 21,3 millioner. Intervall: 20,4 millioner til 22,1 millioner

  • Forbruk på reisen: Publisert verdi på 35 milliarder. Intervall: 31 milliarder til 38,9 milliarder²

1 Tall korrigert 16. mars 2018 kl. 10.17.

2 Tall korrigert 19. mars 2018.

¹ Deler av avsnittet ble fjernet 16. mars 2018 kl. 08.45.

² Årstall rettet 19. mars 2018.

³Tall rettet 30. april 2018. 

4Tall rettet 30. april 2018. Deler av avsnittet ble også fjernet.

Les mer her:

Innovasjon Norge: Turistundersøkelsen 

Eurostat:Tourism trips of Europeans  

 

Kontakt