Fleire norske hotellovernattingar

Publisert:

Det var ein auke i talet på overnattingar ved hotell i Noreg i november i fjor målt mot november året før. Det var særleg ein auke i norske hotellovernattingar som bidrog til dette.

Tal frå Overnattingsstatistikken syner at det var gjort nesten 2 millionar overnattingar ved kommersielle overnattingsverksemder i Noreg i november 2019. Dette er 7,1 prosent  fleire enn i november året før. Av dei utanlandske overnattingane var det flest svenske overnattingar, følgt av amerikanarar. I høve til november 2018 var det størst auke i talet på overnattingar frå Storbritannia og Danmark.

Figur 1. Overnattingar totalt etter fylke. November 2019

ØSTFOLD 34710
AKERSHUS 187849
OSLO 441835
HEDMARK 48285
OPPLAND 99297
BUSKERUD 111981
VESTFOLD 48454
TELEMARK 37494
AUST-AGDER 15488
VEST-AGDER 51025
ROGALAND 169311
HORDALAND 206649
SOGN OG FJORDANE 44186
MØRE OG ROMSDAL 75028
TRØNDELAG 175474
NORDLAND 84999
TROMS 113241
FINNMARK 30276
SVALBARD 5945
Figur 1. Overnattingar totalt etter fylke. November 2019
ØSTFOLD 34710
AKERSHUS 187849
OSLO 441835
HEDMARK 48285
OPPLAND 99297
BUSKERUD 111981
VESTFOLD 48454
TELEMARK 37494
AUST-AGDER 15488
VEST-AGDER 51025
ROGALAND 169311
HORDALAND 206649
SOGN OG FJORDANE 44186
MØRE OG ROMSDAL 75028
TRØNDELAG 175474
NORDLAND 84999
TROMS 113241
FINNMARK 30276
SVALBARD 5945

Fleire hotellovernattingar

I løpet av november i fjor var det 1,8 millionar overnattingar ved norske hotell, ein auke på 7,5 prosent mot november 2018. Norske hotellovernattingar auka med 94 000, medan utanlandske overnattingar auka med 30 000. Auken  kan særlig knytast til fleire hotellovernattingar i Oslo, Rogaland og Hordaland.

I november var det 18 prosent fleire overnattingar med ferie og fritid som formål samanlikna med november 2018. Det var også ein auke i overnattingar knyta til yrke, medan talet på  overnattingar knyta til kurs og konferansar gjekk ned.

Figur 2. Overnattingar, etter gjestane sitt bustadland og overnattingstype

Norske Utanlandske
Nov. 2019 45915 22915
Nov. 2018 40287 19286
Hyttegrend
Nov. 2019 106474 12604
Nov. 2018 104198 15383
Camping
Nov. 2019 1483083 297991
Nov. 2018 1389345 267511
Hotell

Omlag uendra tal på campingovernattingar

Totalt var det 119 000 overnattingar på campingplassar i november  2019. Nordmenns overnattingar ved campingplassane auka med 2,2 prosent frå november 2018 til november  2019, medan utanlandske overnattingar fall med 18 prosent i same periode.

Figur 3 . Andel av overnattingar etter overnattingsmåte, november 2019

Hotell o.l. 90% Camping 6% Hyttegrender 3% Vandrerhjem 1%
Prosent 90 6 3 1

Oppgang på hyttegrendene

  • Norske overnattingar gjekk opp 14 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk opp 19 prosent

Færre overnattingar på Svalbard

  • 5 900 overnattingar i november  2019
  • Nedgang på 16 prosent mot november 2018
  • Norske overnattingar gjekk ned 35 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk opp 51 prosent