Mengda personbilar per vaksen i hushalda, etter hushaldsinntekt. 2018-2019

Tilbake til artikkelen

Mengda personbilar per vaksen i hushalda, etter hushaldsinntekt. 2018-20191
  2018 2019 Endring 2018-2019. Prosent
  Personbilar Fossilbilar Elbilar Personbilar Fossilbilar Elbilar Personbilar Fossilbilar Elbilar
1Alle hushald utanom utenlandske studenthushald og institusjonshushald.
I alt 0,5688 0,5340 0,0348 0,5728 0,5267 0,0461 0,7 -1,4 32,5
Desil 1 (Botn 10%) 0,1626 0,1584 0,0042 0,1663 0,1604 0,0059 2,3 1,3 40,5
Desil 2 (10-20%) 0,3344 0,3288 0,0056 0,3473 0,3399 0,0074 3,9 3,4 32,1
Desil 3 (20-30%) 0,5004 0,4904 0,0100 0,5133 0,4995 0,0138 2,6 1,9 38,0
Desil 4 (30-40%) 0,5848 0,5682 0,0165 0,5899 0,5671 0,0227 0,9 -0,2 37,6
Desil 5 (40-50%) 0,6187 0,5959 0,0227 0,6210 0,5895 0,0315 0,4 -1,1 38,8
Desil 6 (50-60%) 0,6423 0,6149 0,0274 0,6445 0,6070 0,0375 0,3 -1,3 36,9
Desil 7 (60-70%) 0,6749 0,6377 0,0373 0,6781 0,6284 0,0497 0,5 -1,5 33,2
Desil 8 (70-80%) 0,7030 0,6496 0,0533 0,7043 0,6343 0,0700 0,2 -2,4 31,3
Desil 9 (80-90%) 0,7045 0,6336 0,0709 0,7079 0,6149 0,0930 0,5 -3,0 31,2
Desil 10 (Topp 10%) 0,7123 0,6176 0,0947 0,7106 0,5870 0,1236 -0,2 -5,0 30,5

Kontakt