Ladeanlegg for ferger. Hele landet og aktuelle kommuner og fergekaier

Tilbake til artikkelen

Ladeanlegg for ferger. Hele landet og aktuelle kommuner og fergekaier1
  Per april 2019
1Anlegg som brukes eksklusivt av ferger som trafikkerer sambandet. Inkluderer både lavspent- og høyspentanlegg.
Hele landet 15
   
Agdenes  
Vallset ferjekai 1
Austevoll  
Hufthamar fergekai 1
Husavik 1
Bergen  
Krokeide fergekai 1
Eid  
Lote fergekai 1
Fitjar  
Sandvikvåg 1
Gloppen  
Anda fergekai 1
Gulen  
Oppedal fergekai 1
Hareid  
Hareid fergekai 1
Høyanger  
Lavik fergekai 1
Indre Fosen  
Rørvik ferjekai 1
Stord  
Jektevik fergekai 1
Sula  
Sulesund fergekai 1
Trondheim  
Flakk ferjekai 1
Ørland  
Brekstad ferjekai 1

Kontakt