Tabell

Ladeanlegg for ferger. Hele landet og aktuelle kommuner og fergekaier1
 Per april 2019
1Anlegg som brukes eksklusivt av ferger som trafikkerer sambandet. Inkluderer både lavspent- og høyspentanlegg.
Hele landet15
  
Agdenes 
Vallset ferjekai1
Austevoll 
Hufthamar fergekai1
Husavik1
Bergen 
Krokeide fergekai1
Eid 
Lote fergekai1
Fitjar 
Sandvikvåg1
Gloppen 
Anda fergekai1
Gulen 
Oppedal fergekai1
Hareid 
Hareid fergekai1
Høyanger 
Lavik fergekai1
Indre Fosen 
Rørvik ferjekai1
Stord 
Jektevik fergekai1
Sula 
Sulesund fergekai1
Trondheim 
Flakk ferjekai1
Ørland 
Brekstad ferjekai1