390648_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/innov/hvert-2-aar
390648
statistikk
2019-10-11T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
innov, Innovasjon i næringslivet, innovasjonsaktivitet, innovative foretak, produkt-, prosess-, markeds- og organisasjonsinnovasjon, nyskaping, nye produkter og prosesser, innovasjonssamarbeidVirksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
true

Innovasjon i næringslivet2016-2018

Innhold

Publisert:

Innovasjon i næringslivet
2016-20182018
Prosent av alle foretakProsent av produkt- innovatørenes omsetning1000 kroner
InnovasjonsaktivitetProduktinnovasjonOmsetning som kommer fra produkt- innovasjonerTotale innovasjons- kostnader
Alle næringer613912,773 144 133
Industri644415,717 575 067
Tjenesteytende næringer634313,242 823 008
Andre næringer50199,412 746 057
 
Foretakenes størrelse
5-9 sysselsatte594020,86 981 143
10-19 sysselsatte654319,87 894 380
20-49 sysselsatte563115,016 539 547
50-99 sysselsatte633816,58 871 111
100-199 sysselsatte714612,18 230 975
200-499 sysselsatte775216,18 546 266
500 sysselsatte og over80619,616 080 711