390648_tabell_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/innov/hvert-2-aar
390648_tabell
statistikk
2019-10-11T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
true

Innovasjon i næringslivet2016-2018

Innhold