Gjennomsnitt beløp per mottaker etter virkemiddelaktør og foretakets hovednæring. Tusen kroner. 2019 (Våren 2020 for Kontantstøtte)

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnitt beløp per mottaker etter virkemiddelaktør og foretakets hovednæring. Tusen kroner. 2019 (Våren 2020 for Kontantstøtte)
  Virkemiddelaktør Kontantstøtte
  Norges forkningsråd SkatteFUNN Innovasjon Norge EUs Horison2020 Siva
G01:Land- og skogbruk 1 172 568 396   29 44
G02:Fiskeri og havbruk 1 192 1 294 1 667 643 48 155
G03:Olje og gass 2 928 2 253 930 1 249 46 293
G04:Bryting og bergverksdrift ellers 129 994 2 388 139 22 91
G05:Næringsmiddelindustri 1 686 1 161 744 1 011 39 106
G06:Vareproduserende industri 1 151 792 617 3 660 44 54
G07:Prosess og foredlingsindustri 2 967 1 131 1 459 4 906 49 87
G08:Teknologiindustri 2 641 1 289 2 105 2 427 44 151
G09:Helsenæringen 1 549 1 810 233 6 615 58 59
G10:Energi 1 424 1 014 1 386 2 652 44  
G11:Vannforsyning og renovasjon 139 864 2 078 306 41 175
G12:Bygg,anlegg og eiendom 749 690 711 623 37 83
G13:Varehandel 662 824 1 086 3 499 41 91
G14:Transport og samferdsel 454 1 240 819 549 27 138
G15:Reiseliv 140 814 444 378 36 152
G16:Media og kultur 1 093 1 208 580 1 937 38 108
G17:IKT-næringen 940 1 107 815 2 268 74 55
G18:Finans og bank 747 1 367 950   64 48
G19:Faglig og vitenskapelig tjenesteyting 2 091 1 078 937 2 053 179 52
G20:Teknisk tjenesteyting 1 304 1 108 998 1 776 63 77
G21:Forretningsmessig tjenesteyting 2 538 835 544 1 541 39 144
G22:Annen tjenesteyting 1 225 794 480 2 129 43 47
G99:Uoppgitt 2 274 585 2 917 1 073 279 33
             
Antall mottakere i alt 1 023 4 985 2 067 304 3 099 26 483
Støttebeløp i alt (mill. NOK) 1 677 5 399 1 757 653 218 2 277

Kontakt