Tabell

Gjennomsnitt beløp per mottaker etter virkemiddelaktør og foretakets hovednæring. Tusen kroner. 2019 (Våren 2020 for Kontantstøtte)
 VirkemiddelaktørKontantstøtte
 Norges forkningsrådSkatteFUNNInnovasjon NorgeEUs Horison2020Siva
G01:Land- og skogbruk1 172568396 2944
G02:Fiskeri og havbruk1 1921 2941 66764348155
G03:Olje og gass2 9282 2539301 24946293
G04:Bryting og bergverksdrift ellers1299942 3881392291
G05:Næringsmiddelindustri1 6861 1617441 01139106
G06:Vareproduserende industri1 1517926173 6604454
G07:Prosess og foredlingsindustri2 9671 1311 4594 9064987
G08:Teknologiindustri2 6411 2892 1052 42744151
G09:Helsenæringen1 5491 8102336 6155859
G10:Energi1 4241 0141 3862 65244 
G11:Vannforsyning og renovasjon1398642 07830641175
G12:Bygg,anlegg og eiendom7496907116233783
G13:Varehandel6628241 0863 4994191
G14:Transport og samferdsel4541 24081954927138
G15:Reiseliv14081444437836152
G16:Media og kultur1 0931 2085801 93738108
G17:IKT-næringen9401 1078152 2687455
G18:Finans og bank7471 367950 6448
G19:Faglig og vitenskapelig tjenesteyting2 0911 0789372 05317952
G20:Teknisk tjenesteyting1 3041 1089981 7766377
G21:Forretningsmessig tjenesteyting2 5388355441 54139144
G22:Annen tjenesteyting1 2257944802 1294347
G99:Uoppgitt2 2745852 9171 07327933
       
Antall mottakere i alt1 0234 9852 0673043 09926 483
Støttebeløp i alt (mill. NOK)1 6775 3991 7576532182 277