Statistikkområde

Svalbard: Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for delområdet bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

  • Rekordmange nye byggetillatelser

    I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger. Dette utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall. 

    Artikkel
  • Dette er Svalbard 2016

    En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø.

    Publikasjon