Statistikkområde

Svalbard: Arbeid og lønn

Alt innhold for delområdet arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sysselsettingsvekst i alle fylker

  Antall sysselsatte økte i samtlige av landets fylker fra 4. kvartal 2017 til samme kvartal 2018. For landet totalt var det over 56 000 flere sysselsatte enn året før, som tilsvarer en vekst på 2,1 prosent.

  Artikkel
 • Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo

  Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo økte med 2,4 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Kvinner sto for størsteparten av denne veksten og hadde en økning på 2,6 prosent.

  Artikkel
 • Færre sysselsatte i Rogaland

  Antall sysselsatte med arbeidssted i Rogaland gikk ned med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til samme kvartal året etter. Dette var den største endringen i antall sysselsatte blant landets fylker i denne perioden. På landsbasis økte antall sysselsa...

  Artikkel
 • Skifter ut gruvedrift med turisme og forskning

  Nye jobber innen turisme, kultur og forskning lokker folk til Svalbard. Det bidrar til at øygruppen har en ung befolkning med høy utdanning.

  Artikkel
 • Dette er Svalbard 2016

  En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø.

  Publikasjon