375158_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/vold/hvert-3-aar
375158
statistikk
2019-03-25T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Sosiale forhold og kriminalitet
no
vold, Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen, kriminalitet, lovbruddsofre, vold, trusler, tyverier, skadeverk, gjerningssted, gjerningstidspunkt, skade, rus, relasjon til gjerningsperson, politianmeldelseKriminalitet og rettsvesen, Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen2018

Innhold

Publisert:

Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)
20042007201220152018
Utsatt for vold eller trussel om vold siste 12 mnd, i alt5,15,54,33,54,7
Utsatt for tyveri eller skadeverk siste 12 mnd11,810,18,07,05,0
Urolig for vold eller trusler på bosted i den siste tiden7,96,77,35,66,0
Urolig for tyveri eller skadeverk i den siste tiden14,310,510,39,49,5
Antall personer som svarte3 3403 2126 1866 3935 981