113430_tabell_124810_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
113430_tabell_124810
statistikk
2013-07-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false

Etterforskede lovbrudd2011

Innhold

Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
2011
Lovbrudd etterforsket363 189
Lovbrudd etterforsket og oppklart176 223
Siktelser mot personer180 352
Siktede personer81 787
Siktede personer i utgangsår som inngår i tilbakefallsstatistikken79 445
Siktede personer i utgangsår med tilbakefall i den påfølgende femårsperioden36 930