Statleg barnevern - StatRes (opphørt)2012

Denne statistikken er nedlagd.

Innhald

Arkiv for Statleg barnevern - StatRes (opphørt) - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
12. september 2013 2012 Fleire barn i statlege fosterheimar
13. september 2012 2011 Færre barn i barnevernsinstitusjonar
13. september 2011 2010 Stor økning i bruk av fosterhjem
14. september 2010 2009 5,4 milliardar til det statlege barnevernet
16. september 2009 2008 Framleis sterk vekst i utgifter til fosterheimar
30. oktober 2008 2007 Fleire årsverk i det statlege barnevernet
24. april 2008 2007 Fleire barn i statleg barnevern
25. oktober 2007 2006 Klar auke i utgifter til fosterheimar