Samfunnsspeilet: 2008/4

Årets fjerde utgave av Samfunnsspeilet er i stor grad viet til miljøstatistikk. Du kan blant annet lese mer om indikatorer for bærekraftig utvikling, norske utslipp av klimagasser, biodrivstoff i Norge og Europa og global oppvarming og Fns klimapanel.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.