Samfunnsspeilet: 2007/5-6

Årets siste utgave av Samfunnsspeilet er et indikatornummer som beskriver ”rikets sosiale tilstand”. Her presenteres artikler som omhandler blant annet sosial trygghet, sosial og politisk deltakelse, befolkningsvekst, kriminalitet og den økonomiske utviklingen.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Ung, utsatt og tatt - men eldre enn før

  Ut fra aktiviteten i rettssystemet og rapporteringer til levekårsundersøkelsene er ungdom og unge voksne – i langt større grad enn andre – involvert i situasjoner hvor lovbrudd blir begått.

 • La meg være ung!

  Wenche Myhre kom med sin oppfordring da dagens unge knapt var påtenkt. Men slagordet virker mer populært enn noensinne.

 • Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter

  De fleste husholdninger har hatt god inntektsvekst i perioden fra 1990 til 2005. Unge aleneboende har imidlertid hatt en dårligere inntektsutvikling.

 • Før tall blir tamme

  Hvis man leser værmeldingen i tyske aviser, vil man finne at det ikke står noe om hvor mange millimeter nedbør som er falt siste døgn eller er ventet kommende døgn.

 • Mer internettbruk og flere dager på ferie

  Kvinner og menn i alle aldersgrupper har fått mer fritid de siste 30 åra.

 • Mange jobber, få ledige, men ungdom er utsatt

  Både kvinner, ungdom og eldre er langt mer yrkesaktive i Norge enn hva som er gjennomsnitt i vår verdensdel.

 • Stadig dyrere å etablere seg med egen bolig

  Boligprisene har økt kraftig over en lang periode. Prisene på blokkleiligheter har økt mest.

 • Unge er stort sett fornøyd med helsen

  Unge mennesker fra midt i tenårene og oppover i tjueårene har som oftest færre og andre typer helseproblemer enn de som er eldre.

 • Flest unge på sosialhjelp

  Det er i de yngre aldersgruppene vi finner flest personer som mottar sosialhjelp.

 • Hjelp til flere utenfor institusjon

  Det er ikke blitt flere institusjonsplasser innenfor pleie og omsorg de siste årene.

 • Kvinner dominerer på nesten alle nivåer

  Barnehagedekningen blir stadig bedre, og det ansettes flere i barnehagene, men andelen styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning synker.

 • Færre unge - flere eldre

  Norges befolkning har økt kraftig i løpet av 30 år, fra 4,0 millioner i 1977 til 4,7 millioner i 2007.

 • De fleste har en fortrolig venn

  Flere bor alene, og økningen er størst blant de yngre.

 • En oljesmurt økonomi

  Den økonomiske utviklingen svinger – også i Norge.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.