Samfunnsspeilet: 2007/2

I denne utgaven av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese om barnebidrag, studenters boligstandard, prisutviklingen og arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2006.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.