Samfunnsspeilet, 2007/2

Prisutviklingen

Rimeligere klær og teletjenester

Publisert:

En titt på konsumprisindeksen for utvalgte konsumgrupper viser sprikende utvikling de siste 25 årene. Klær og post- og teletjenester er blitt rimeligere med årene, mens bolig og transport koster stadig mer.

Prisutvikling for utvalgte  konsumgrupper (1979=100)

«Post- og teletjenester» var dyrt før, men har falt kraftig de siste sytten årene. Sammenliknet med toppåret i 1989 er prisnivået nå om lag 55 prosent lavere. Nordmenn trenger heller ikke å grave dypt i lommeboka for å shoppe klær og sko. For denne konsumgruppa har prisene gått nedover etter 1995, og vi må helt tilbake til 1984 for å finne et tilsvarende nivå. Særlig etter tusenårsskiftet har varene i denne gruppa blitt betraktelig rimeligere.

Pila peker i motsatt retning for gruppa «bolig, lys og brensel». Her har prisene steget kontinuerlig, men utviklingen skjøt for alvor fart etter årtusenskiftet, og prisene har steget med 40 prosent siden 1998. En liknende beskrivelse passer også for gruppa «transport».

For «matvarer og alkoholfrie drikkevarer» samt «kultur og fritid» har prisene også steget de siste årene, men utviklingen har vært mer moderat.

Les mer på www.ssb.no/kpi .

Edvard Andersen er journalist i Statistisk sentralbyrå, Formidlingsavdelingen ( edvard.andersen@ssb.no ).

Kontakt