Andel som er litt eller mye plaget av ensomhet siste 14 dager, blant innvandrere fra utvalgte land og for menn og kvinner, etter ulike kjennetegn ved sosiale relasjoner og posisjon på arbeidsmarkedet. 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som er litt eller mye plaget av ensomhet siste 14 dager, blant innvandrere fra utvalgte land og for menn og kvinner, etter ulike kjennetegn ved sosiale relasjoner og posisjon på arbeidsmarkedet. 2016. Prosent
  Alle Menn Kvinner
  Litt plaget Mye plaget N Litt plaget Mye plaget N Litt plaget Mye plaget N
I alt 19 9 4 395 19 9 2 408 19 9 1 987
Parstatus                  
Gift/samboende 16 7 2 828 15 7 1 547 18 7 1 281
Forlovet/kjæreste 18 6 201 14 5 121 24 7 80
Partner ikke i Norge 32 19 195 35 18 139 15 23 56
Singel 25 14 1 171 26 15 601 23 13 570
Arbeidsmarked                  
Sysselsatt, heltid 16 6 1 917 17 7 1 274 14 5 643
Sysselsatt, deltid 20 7 575 15 10 229 23 6 346
I utdanning 21 7 592 20 6 263 21 8 329
Arbeidsledig 29 14 317 36 15 160 22 12 157
Arbeidsufør/AAP 28 23 419 24 23 229 32 24 190
Pensjonister oa. 14 14 322 15 13 126 14 13 196
Har god venn i Norge                  
Ja 19 8 4 014 19 9 2 214 19 8 1 800
Nei 25 19 345 21 22 174 30 16 171
Tillit til andre                  
Lav 20 15 747 19 16 427 21 13 320
Middels 20 8 2 295 21 8 1 247 20 8 1 048
Høy 16 6 1 236 16 6 678 17 5 558
Familiekontakt                  
Liten 22 13 1 416 21 12 841 24 15 575
Middels 19 8 2 085 20 9 1 098 18 6 987
Høy 14 4 753 12 3 401 16 6 352
Utsatt for vold/trusler                  
Ja 19 9 271 19 9 148 19 8 123
Nei 20 16 4 087 17 15 2 240 24 18 1 847
Diskriminering                  
0 situasjoner 17 7 2 912 16 8 1 573 19 7 1 339
1 situasjon 21 11 664 24 11 386 16 11 278
2 situasjoner 22 12 281 20 13 151 25 10 130
3+ situasjoner 30 18 311 30 20 170 29 16 141

Kontakt