Andel som er litt eller mye plaget av ensomhet siste 14 dager, blant innvandrere fra 12 land og for menn og kvinner, etter ulike bakgrunnskjennetegn. 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som er litt eller mye plaget av ensomhet siste 14 dager, blant innvandrere fra 12 land og for menn og kvinner, etter ulike bakgrunnskjennetegn. 2016. Prosent
  Alle Menn Kvinner
  Litt plaget Mye plaget N Litt plaget Mye plaget N Litt plaget Mye plaget N
I alt 19 9 4 395 19 9 2 408 19 9 1 987
Landbakgrunn                  
Polen 20 7 369 24 10 243 13 1 126
Bosnia 12 9 355 7 9 187 17 9 168
Kosovo 15 5 372 12 4 206 21 7 166
Tyrkia 22 9 352 18 7 187 25 13 165
Irak 20 16 355 17 16 189 24 16 166
Iran 22 17 395 18 16 215 27 19 180
Afghanistan 27 13 355 28 12 241 25 15 114
Pakistan 17 10 365 11 11 203 24 9 162
Sri Lanka 16 6 385 15 3 204 17 9 181
Vietnam 17 3 341 12 3 158 22 4 183
Eritrea 23 7 388 20 8 194 26 6 194
Somalia 16 9 363 19 5 181 14 12 182
Alder                  
16-24 19 7 579 17 6 343 23 8 236
25-39 18 8 1 779 17 9 886 18 7 893
40-54 21 10 1 469 22 9 812 19 12 657
55-74 20 13 568 18 15 367 24 10 201
Utdanning                  
Ingen fullført 23 14 255 27 8 103 21 17 152
Grunnskole 21 11 1 492 19 11 834 23 11 658
Videregående 19 9 1 425 20 9 829 16 7 596
Universitet-/høgskole 17 7 1 223 16 8 642 19 6 581
Økonomiske problemer                  
0 14 4 1 794 15 5 1 044 13 3 750
1 19 8 973 19 9 544 18 5 419
2-3 25 15 976 25 15 490 25 15 486
4+ 29 26 432 27 27 217 33 25 215
Norskferdigheter                  
Svært gode 12 4 1 125 9 4 613 15 5 512
Gode 17 8 1 081 16 8 594 19 9 487
Mindre gode 22 10 1 231 21 10 667 23 10 564
Dårlige 25 13 632 28 13 346 20 11 286
Aktivitetsbegrensninger                  
Ingen 17 7 3 655 18 7 2 038 16 7 1 617
Noen 30 15 366 27 16 178 33 14 188
Store 29 27 373 24 29 192 35 25 181

Kontakt