199093_tabell_230593_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
199093_tabell_230593
statistikk
2015-06-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)mai 2015

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Vareprisindeks. Hovedtall, etter næring og varetype. 2000=1001
Mai 2015Endring i prosent
April 2015 / Mars 2015Mai 2015 / April 2015April 2015 / April 2014Mai 2015 / Mai 2014
1Indeksen ble første gang publisert januar 2001 med tall estimert tilbake til 1995.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
Næring2
Hjemme- og eksportmarked i alt
Utvinning, bergverk, ind. og kraft232,30,00,0-5,6-4,8
Utvinning og utvinningstjenester332,9-0,10,3-12,1-10,2
Industri og bergverksdrift161,10,30,1-0,10,0
Kraftforsyning195,9-1,6-6,91,8-3,2
Etter varetype:
Innsatsvarer152,1-0,6-0,84,94,0
Investeringsvarer135,20,00,10,71,0
Konsumvarer152,30,00,17,06,5
Varige konsumvarer126,12,5-0,32,13,3
Ikke-varige konsumvarer155,6-0,20,27,46,8
Energivarer298,50,40,3-14,4-12,6
 
Hjemmemarked
Utvinning, bergverk, ind. og kraft170,60,8-0,2-2,1-2,1
Utvinning og utvinningstjenester217,41,41,4-6,9-7,2
Industri og bergverksdrift148,60,8-0,1-1,1-0,5
Kraftforsyning199,0-1,7-6,91,9-3,3
Etter varetype:
Innsatsvarer144,70,2-1,02,51,8
Investeringsvarer151,40,10,5-0,8-0,5
Konsumvarer150,30,30,56,46,8
Varige konsumvarer127,02,8-0,23,14,8
Ikke-varige konsumvarer153,10,10,56,77,0
Energivarer227,92,2-0,1-13,0-12,6