Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. desember 2014

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Arkiv for Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt) - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. februar 2001 15. januar 2001 Ny vareprisindeks