Leiemarkedsundersøkelsen2014

Innhold

Arkiv for Leiemarkedsundersøkelsen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. oktober 2006 2006 Høyest husleie i Oslo og Bærum

Arkiv for Leiemarkedsundersøkelsen - kvartalsvis (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. oktober 2006 4. kvartal 2006 Høyest husleie i Oslo og Bærum