217211_tabell_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu/aar
217211_tabell
statistikk
2015-03-19T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
false
Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2014 viser at Oslo har det høyeste leienivået i Norge. Flere faktorer påvirker leienivået. Tidsubestemte kontrakter dominerer blant unge leietakere. Flest tidsbestemte kontrakter i Oslo

Leiemarkedsundersøkelsen2014

Innhold