Faktahefter 

Hva tallene forteller

Dette er Svalbard 2014

En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard. Tidligere har Statistisk sentralbyrå publisert fire utgaver av NOS Svalbardstatistikk .

Det er brukt statistikk fra mange ulike kilder for å kunne gi et helhetlig bilde av livet på øygruppen. Fra 1.1.2007 ble statistikkloven gjort gjeldende for Svalbard, og i årene fremover vil derfor Statistisk sentralbyrå i stadig større grad publisere statistikk som omfatter Svalbard. Den vil være tilgjengelig fra www.ssb.no/svalbard .

Dette er Svalbard på russisk

Om publikasjonen

Tittel

Dette er Svalbard 2014. Hva tallene forteller

Ansvarlig

Jan Erik Kristiansen

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Folketall

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8997-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8996-5

Antall sider

20

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt