325653
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
325653
statistikk
2018-02-09T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Konsumprisindeksenjanuar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Konsumprisindeks (2015=100)
IndeksMånedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)
Januar 2018Desember 2017 - Januar 2018Januar 2017 - Januar 2018
KPI Totalindeks106,0-0,11,6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer103,52,62,6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk106,51,02,1
Klær og skotøy94,3-12,0-4,4
Bolig, lys og brensel110,10,82,8
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo101,7-2,0-1,0
Helsepleie104,20,10,8
Transport105,90,21,6
Post- og teletjenester105,7-0,10,4
Kultur og fritid107,9-0,61,5
Utdanning113,41,66,0
Hotell- og restauranttjenester108,00,32,4
Andre varer og tjenester105,41,02,2
 
KPI-JAE Totalindeks104,2-0,81,1
 
KPI etter leveringssektor
Varer105,5-0,61,2
Tjenester106,40,32,0
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer107,91,33,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB