325653
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
325653
statistikk
2018-02-09T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorForbruk, Konsumpriser, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Konsumprisindeksenjanuar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Konsumprisindeks (2015=100)
IndeksMånedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)
Januar 2018Desember 2017 - Januar 2018Januar 2017 - Januar 2018
KPI Totalindeks106,0-0,11,6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer103,52,62,6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk106,51,02,1
Klær og skotøy94,3-12,0-4,4
Bolig, lys og brensel110,10,82,8
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo101,7-2,0-1,0
Helsepleie104,20,10,8
Transport105,90,21,6
Post- og teletjenester105,7-0,10,4
Kultur og fritid107,9-0,61,5
Utdanning113,41,66,0
Hotell- og restauranttjenester108,00,32,4
Andre varer og tjenester105,41,02,2
 
KPI-JAE Totalindeks104,2-0,81,1
 
KPI etter leveringssektor
Varer105,5-0,61,2
Tjenester106,40,32,0
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer107,91,33,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB