276757
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
276757
statistikk
2017-12-11T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Konsumprisindeksennovember 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Konsumprisindeks (2015=100)
IndeksMånedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)
November 2017Oktober 2017 - November 2017November 2016 - November 2017
KPI Totalindeks106,10,11,1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer102,4-0,5-0,8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk105,40,01,7
Klær og skotøy108,71,1-0,6
Bolig, lys og brensel109,01,21,4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo102,6-1,3-2,3
Helsepleie104,10,30,6
Transport104,8-0,82,4
Post- og teletjenester105,80,00,4
Kultur og fritid108,40,62,1
Utdanning111,60,04,3
Hotell- og restauranttjenester107,90,53,1
Andre varer og tjenester104,5-0,32,1
 
KPI-JAE Totalindeks104,9-0,31,0
 
KPI etter leveringssektor
Varer106,60,90,4
Tjenester105,6-0,61,8
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer106,50,12,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB