276751
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
276751
statistikk
2017-09-11T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorForbruk, Konsumpriser, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Konsumprisindeksenaugust 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Konsumprisindeks (2015=100)
IndeksMånedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)
August 2017Juli 2017 - August 2017August 2016 - August 2017
KPI Totalindeks105,3-0,81,3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer103,2-3,4-1,7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk105,8-0,12,0
Klær og skotøy97,5-0,3-5,1
Bolig, lys og brensel107,30,23,0
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo102,9-0,8-2,4
Helsepleie104,10,01,1
Transport105,2-2,12,6
Post- og teletjenester105,80,91,2
Kultur og fritid108,10,23,0
Utdanning107,00,05,3
Hotell- og restauranttjenester107,50,53,6
Andre varer og tjenester104,40,02,1
 
KPI-JAE Totalindeks104,4-0,90,9
 
KPI etter leveringssektor
Varer104,8-0,90,3
Tjenester105,8-0,62,4
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer106,10,32,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB