276739
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
276739
Møbler og mat trakk KPI opp
statistikk
2017-03-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false
Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017, hovedsakelig som følge av høyere priser på møbler og matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar.

Konsumprisindeksenfebruar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Møbler og mat trakk KPI opp

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017, hovedsakelig som følge av høyere priser på møbler og matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar.

Konsumprisindeks (2015=100)
IndeksMånedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)
Februar 2017Januar 2017 - Februar 2017Februar 2016 - Februar 2017
KPI Totalindeks104,70,42,5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer102,41,50,1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk105,71,31,7
Klær og skotøy98,90,3-1,2
Bolig, lys og brensel107,30,24,6
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo105,22,41,7
Helsepleie103,80,42,8
Transport103,5-0,72,7
Post- og teletjenester105,40,12,2
Kultur og fritid106,30,03,7
Utdanning107,00,05,3
Hotell- og restauranttjenester106,30,84,2
Andre varer og tjenester103,10,01,6
 
KPI-JAE Totalindeks103,60,51,6
 
KPI etter leveringssektor
Varer105,20,92,8
Tjenester104,30,02,5
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer104,90,33,1
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 1,6 prosent de siste tolv månedene. KPI var 104,7 (2015=100) i februar 2017, mot 102,1 i februar 2016, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,5 prosent.

Månedsendring: Prisøkning på møbler og mat

Fra januar til februar steg KPI med 0,4 prosent. Økte priser på møbler og matvarer bidro mest til månedsveksten i KPI. Prisene på møbler, innrednings og dekorasjonsartikler steg 9,5 prosent og skyldes oppgang etter tilbudsaktivitet i januar.

Prisene på matvarer steg med 1,6 prosent og det var særlig melkeprodukter og grønnsaker som bidro til oppgangen. Matvareprisene har hatt positive månedsendringer i årets to første måneder etter sammenhengende nedganger fra og med august 2016. Oppgangen i KPI ble blant annet dempet av en prisnedgang på flyreiser på 9,4 prosent.

Tolvmånedersendring: Prisoppgang på energivarer

De siste 12 månedene har KPI steget 2,5 prosent. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var høyere priser på elektrisitet inkludert nettleie som steg 18,9 prosent. Økte priser på drivstoff og smøremidler bidro også med en oppgang på 14,5 prosent.

I motsatt retning trakk prisene på flyreiser og klær. Passasjertransport med fly hadde en prisnedgang på 15,9 prosent fra februar 2016 til februar 2017 og var den største bidragsyteren til å dempe oppgangen i KPI. Klær falt 1,2 prosent i samme periode.

Endring i tolvmånedersveksten: Lavere veksttakt i KPI

Tolvmånedersveksten i KPI falt 0,3 prosentpoeng fra januar til februar. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på flyreiser. Passasjertransport med fly hadde en prisoppgang på 17,5 prosent fra januar 2016 til februar 2016 mens de falt 9,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017. Utviklingen i matvareprisene preget også nedgangen i tolvmånedersveksten ved å ha en mindre prisøkning fra januar til februar i år enn hva tilfellet var i fjor. I motsatt retning trakk prisutviklingen på elektrisitet inkludert nettleie samt drivstoffpriser.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,6 prosent i februar ned 0,5 prosentpoeng fra januar.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostats konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker. 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)   

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB