244706_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
244706
KPI opp 3,4 prosent siste tolv måneder
statistikk
2016-06-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false
Konsumprisindeksen (KPI) viser prisutvikling og inflasjon for varer og tjenester. KPI for mai 2016 var 0,3 prosent høyere enn måneden før.

Konsumprisindeksenmai 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

KPI opp 3,4 prosent siste tolv måneder

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra april til mai. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,4 prosent i mai, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn i april.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
April 2016 - Mai 2016Mai 2015 - Mai 2016Mai 2016
KPI Totalindeks0,33,4144,3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer0,12,3135,4
Bolig, lys og brensel0,03,7176,0
Transport1,73,0155,6
Kultur og fritid-0,14,2127,8
Klær og skotøy0,54,657,0
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,43,2135,1
 
KPI etter leveringssektor
(desember 2014 = 100)
Varer0,13,9105,1
Tjenester0,63,0104,3
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer0,02,5104,2
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 0,4 prosent fra april til mai, og hadde en tolvmånedsendring på 3,2 prosent i mai. KPI var 144,3 (1998=100) i mai 2016, mot 139,6 i mai 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 3,4 prosent.

Månedsendring: Økte priser på flyreiser, lavere bokpriser

Fra april til mai steg KPI 0,3 prosent. En av årsakene var prisøkning på flyreiser, og både innenlands- og utenlandsflygninger viste prisoppganger. Økningen må ses i sammenheng med måletidspunkter for flyreiser som sammenfalt med langhelger i mai.

Prisene på klær og sko viste en samlet oppgang på 0,5 prosent fra april til mai, og fortsetter dermed den svakt oppadgående trenden siden bunnivået i august 2014. Fra april til mai ble det målt en svak prisøkning på matvarer og det var særlig økte priser på frukt og grønnsaker som trakk indeksen opp, mens prisnedganger på kjøtt og meierivarer dempet oppgangen. Prisene på importerte jordbruksvarer steg 1,6 prosent, mens prisene på norske jordbruksvarer var uendret fra forrige måned. Prisene på overnattingstjenester samt elektrisitet inkludert nettleie bidro også til prisoppgangen i mai.

I motsatt retning trakk prisene på bøker som falt 10,8 prosent i perioden. Prisnedgangen på bøker kan ses i sammenheng med at bokavtalens rabattbegrensninger for fjorårets utgivelser oppheves 1.mai hvert år. Fra april til mai ble det også målt prisnedganger på diesel og boligtekstiler.

Tolvmånedersendring: Høyere elektrisitetspriser, lavere priser på drivstoff

KPI økte med 3,4 prosent fra mai 2015 til mai 2016. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var økte elektrisitetspriser. Fra mai 2015 til mai 2016 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 17,6 prosent. Dette den høyeste tolvmånedersendringen siden oktober 2013. KPI uten elektrisitet (KPI-JEL) steg 2,9 prosent fra mai 2015 til mai 2016. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie trekker dermed tolvmånedersveksten i KPI opp 0,5 prosentpoeng.

Møbler, husholdningsartikler og alminnelig vedlikehold av bolig viste en samlet prisoppgang på 6,4 prosent i perioden. Det var særlig prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler samt boligtekstiler som bidro til oppgangen.

Fra mai 2015 til mai 2016 steg prisene på flyreiser 27,2 prosent. Prisene på klesplagg steg 5,0 prosent de siste tolv måneder. I samme periode ble det også målt prisøkning på personlig pleie.

Tolvmånedersveksten i KPI ble hovedsakelig dempet av lavere drivstoffpriser. Bensin- og dieselprisene har de siste tolv måneder falt henholdsvis 3,0 og 6,9 prosent.

Endring i tolvmånedersveksten: økt veksttakt i KPI, lavere veksttakt i KPI-JAE

Tolvmånedersveksten i KPI steg fra 3,2 prosent i april til 3,4 prosent i mai, mens tolvmånedersveksten i KPI-JAE falt fra 3,3 prosent til 3,2 prosent fra april til mai. Oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på elektrisitetsprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 0,4 prosent fra april til mai i år mens de falt 4,1 prosent i samme periode i fjor. Andre bidragsytere til økt tolvmånedersvekst var prisutviklingen på flyreiser og boligtekstiler. Prisene på flyreiser steg mer fra april til mai i år enn på samme tid året før, mens boligtekstiler hadde en lavere prisnedgang fra april til mai i år sammenliknet med april til mai i fjor. 

I motsatt retning trakk særlig prisutviklingen på matvarer. Fra april til mai i år steg prisene på matvarer kun 0,2 prosent mens de steg hele 1,8 prosent på samme tid i fjor.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostats konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker. 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)   

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB