244704
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
244704
Oppgang i transportprisene
statistikk
2016-04-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false
http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/tilleggsinformasjon/kpis-representantvarer

Konsumprisindeksenmars 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i transportprisene

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,5 prosent fra februar til mars, hovedsakelig som følge av høyere priser til transport. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,3 prosent i mars, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn i februar.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Februar 2016 - Mars 2016Mars 2015 - Mars 2016Mars 2016
KPI Totalindeks0,53,3143,4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer-3,21,4131,4
Bolig, lys og brensel0,63,0175,6
Transport2,53,9155,9
Kultur og fritid0,34,6126,9
Klær og skotøy3,74,756,0
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,33,3134,1
 
KPI etter leveringssektor
Varer0,23,3103,9
Tjenester0,73,5104,1
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer0,22,6104,1
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 0,3 prosent fra februar til mars, og hadde en tolvmånedsendring på 3,3 prosent i mars. KPI var 143,4 (1998=100) i mars 2016, mot 138,8 i mars 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 3,3 prosent.

Månedsendring: Økte priser på flybilletter og drivstoff, lavere matvarepriser

Fra februar til mars steg KPI med 0,5 prosent. Hovedårsaken var en 17,2 prosents økning i prisene på flyreiser. Denne oppgangen er kraftigere enn den normalt har vært i perioden, og kommer på toppen av en omtrent like stor prisoppgang fra januar til februar. Dette medførte at indeksen på flyreiser i mars var på sitt høyeste målte nivå. Økningen fra februar til mars har sannsynligvis sammenheng med den tidlige påsken i år, og dermed høyere fyllingsgrad hos flyselskapene enn måneden før.

Drivstoffprisene snudde i mars etter noen måneder med nedgang. Dieselprisene steg 8,3 prosent, den høyeste månedsendringen siden november 2007. Bensinprisene økte 3,9 prosent fra februar til mars. Høyere priser på parkering bidro også til at transportindeksen samlet gikk opp 2,5 prosent fra februar til mars.

Prisene på møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler økte i mars med 6,6 prosent. Denne varegruppen har normalt prisoppgang i mars, etter det tradisjonelle januarsalget. I år er likevel oppgangen klart høyere enn den har vært i samme periode de siste årene, med unntak av fjoråret. Klesprisene pleier også å stige fra februar til mars, som følge av avsluttet salg på vinterklær og ankomsten av nye vår/sommervarer. I år steg klesprisene 3,6 prosent fra februar til mars, noe som er litt lavere enn gjennomsnittlig prisoppgang for perioden de siste årene. Disse to varegruppene er viktige varer i sektoren importerte varer uten jordbruksvarer, som økte 1,3 prosent sist måned.

Prisene på mat- og alkoholfrie drikkevarer opplevde en klar påskeeffekt i år, med kraftig prisnedgang på enkelte varer. Alle matvaregruppene viste prisnedgang i mars. Størst nedgang hadde sukkervarer med et prisfall på 9,5 prosent. Undergrupper med typiske «påskevarer» som sitrus, spisesjokolade, rotgrønnsaker, bacon, ketchup/sennep, egg og pølsebrød gikk klart mest ned. Samlet ble det målt en prisnedgang for matvarene på 3,3 prosent fra februar til mars, noe som er det største prisfallet for en enkelt måned siden momsjusteringen i juli 2001. Den solide prisnedgangen var likevel ikke stor nok til å utlikne prisoppgangen i februar, og prisnivået lå i mars noe over nivået i desember og januar.

Prisene på alkoholfrie drikkevarer gikk ned 3,0 prosent i mars, også på grunn av påskekampanje på enkelte varer som f.eks kakao, brus og saft.

Månedsoppgangen i KPI ble også dempet noe av en relativt stor prisnedgang på øl – vi må tilbake til november 2003 for å finne tilsvarende fall. Det var også en tilbudskampanjedrevet prisnedgang på rengjørings- og vedlikeholdsprodukter.

Tolvmånedersendring: Høyere priser på flybilletter og elektrisitet

KPI økte med 3,3 prosent fra mars 2015 til mars 2016. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var høyere priser på flyreiser. Prisene var i mars i år 41,1 prosent høyere enn de var i samme måned i fjor. Den kraftige prisoppgangen bør sees i sammenheng med at påsken i år falt i mars, mens den i fjor var i april.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie lå i mars i år 10,4 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Ser en bort fra januar, må man tilbake til april 2013 for å finne tilsvarende høyt prisnivå. Kraftprisene har steget mest siden mars i fjor, men også nettleien har steget klart mer enn økningen i KPI totalt siste tolv måneder.

Importerte varer uten jordbruksvarer har en prisoppgang på 4,2 prosent fra mars i fjor til samme måned i år. De viktigste bidragsyterne til oppgangen i denne sektoren var prisøkninger på klær og møbler o.l., med oppganger på henholdsvis 5,1 og 8,4 prosent siste år.

Tolvmånedersendringen i KPI på ble hovedsakelig dempet av lavere drivstoffpriser. Diesel- og bensinprisen har de siste tolv måneder falt henholdsvis 4,9 prosent og 3,7 prosent. Selv om tolvmånedersendringen viste lavere nedgang denne måneden enn forrige, har drivstoffgruppen nå 19 måneder på rad med negativ tolvmånedersvekst i prisene. Nedgang i prisene på sukkervarer og frukt bidro også til å dempe oppgangen i KPI siste tolv måneder.

Endring i tolvmånedersveksten: Prisutviklingen på elektrisitet økte veksttakten

Tolvmånedersveksten i KPI gikk opp fra 3,1 prosent i februar til 3,3 prosent i mars. I samme periode endret tolvmånedersveksten i KPI-JAE seg fra 3,4 prosent til 3,3 prosent. Oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på elektrisitet og flyreiser. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte 2,3 prosent fra februar 2016 til mars 2016, mens de falt 3,8 prosent i tilsvarende periode i 2015. Prisene på passasjertransport med fly hadde fra februar til mars i år en månedsendring på 17,2 prosent, mens månedsendringen for samme periode i fjor kun var 3,3 prosent.

I motsatt retning trakk særlig prisutviklingen på mat- og alkoholfrie drikkevarer. Prisene i denne gruppen samlet gikk ned 3,2 prosent fra februar til mars i år, som var betydelig mer enn prisnedgangen i samme periode i fjor.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostats konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker. 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)   

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB