244702
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
244702
Økning i matvareprisene
statistikk
2016-03-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false
Konsumprisindeksen (KPI) viser prisutvikling og inflasjon for varer og tjenester. KPI for februar 2016 var 0,5 prosent høyere enn måneden før.

Konsumprisindeksenfebruar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i matvareprisene

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,5 prosent fra januar til februar 2016, hovedsakelig som følge av høyere matvarepriser. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,1 prosent i februar, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn i januar.

Konsumprisindeks 1998=100
 Månedsendring (prosent) Januar - Februar12-måneders endring (prosent) Februar 2015 - Februar 2016Indeks Februar 2016
KPI Totalindeks0,53,1142,7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer3,43,3135,8
Bolig, lys og brensel-1,31,8174,6
Transport0,72,2152,1
Kultur og fritid-0,24,6126,5
Klær og skotøy0,25,754,0
    
KPI-JAE (juli 1999 = 100)1,03,4133,7
    
KPI etter leveringssektor (desember 2014 = 100)   
Varer0,63,5103,7
Tjenester0,52,9103,4
Tjenster hvor arbeidskraft dominerer0,22,5103,9
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 3,4 prosent de siste tolv månedene. KPI var 142,7 (1998=100) i februar 2016, mot 138,4 i februar 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 3,1 prosent.

Månedsendring: økte matvarepriser

Fra januar til februar steg KPI med 0,5 prosent. Hovedårsaken var en 3,6 prosents økning i matvareprisene. Historisk har matvareprisene, med unntak av ved fire anledninger, steget fra januar til februar. Oppgangen kan ses i sammenheng med den generelle justeringen av matvareprisene som inntreffer i februar, samt tilbudsaktiviteten i månedene før. Alle matvaregruppene viste prisoppgang i februar, og det var særlig økningen i gruppene med sukker og syltetøy samt kjøtt som bidro.

Prisene på flyreiser steg 17,7 prosent. Prisoppgangen kan ses i sammenheng med den sesongmessige oppgangen på flyreiser, samtidig som prisnivået i januar var lavere enn månedene før. Prisene på møbler og innredning- og dekorasjonsartikler økte med 5,5 prosent etter januarsalget og bidro også til økningen i KPI.

Månedsoppgangen i KPI ble dempet av en prisnedgang på elektrisitet inkludert nettleie på 8,9 prosent. Prisene på drivstoff og smøremidler bidro også til nedgangen fra januar til februar i KPI med et fall på 3,4 prosent. Dette innebærer at prisene på drivstoff og smøremidler har falt 17 av de siste 24 månedene.

Tolvmånedersendring: høyere priser på importerte varer

KPI økte med 3,1 prosent fra februar 2015 til februar 2016. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var høyere priser på møbler. Prisene i gruppen hvor møbler inngår var i februar 7,5 prosent høyere enn de var i samme måned i fjor. Økte priser på klær bidro også med en økning på 6,6 prosent i løpet av de siste tolv måneder. Prisoppgangen for både møbler og klær bidro til at prisene på importerte varer uten jordbruksvarer steg 4,4 prosent fra februar i fjor til februar i år.

Andre viktige faktorer som bidro til oppgangen i KPI siste tolv måneder, var høyere priser på passasjertransport med fly som økte 24,4 prosent.

Tolvmånedersendringen i KPI ble hovedsakelig dempet av lavere priser på energivarer. Diesel- og bensinprisen har de siste tolv måneder falt henholdsvis 9,8 prosent og 4,5 prosent. Dieselprisen var i februar på sitt laveste siden oktober 2009, mens bensinprisen var i februar på nivå med november 2010.

Endring i tolvmånedersveksten: Prisen på matvarer økte veksttakten

Tolvmånedersveksten i KPI gikk opp fra 3,0 prosent i januar til 3,1 prosent i februar, mens tolvmånedersveksten i KPI-JAE økte fra 3,0 prosent til 3,4 prosent fra januar til februar. Oppgangen i tolvmånedersveksten for både KPI og KPI-JAE var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i matvareprisene og prisene på flyreiser. Prisene på matvarer økte 3,6 prosent fra januar til februar 2016, mens de økte 1,8 prosent i tilsvarende periode året før. Prisene på passasjertransport med fly hadde fra januar til februar i år en månedsendring på 17,7 prosent, mens månedsendringen for samme periode i fjor kun var 2,8 prosent.

I motsatt retning trakk blant annet prisutviklingen på energivarene. Prisene på energivarer falt 8,2 prosent fra januar til februar i år, som var betydelig mer enn de falt fra januar til februar i fjor da nedgangen var 2,0 prosent. Nedgangen i energivarene er årsaken til at KPI steg 0,3 prosentpoeng mindre enn KPI-JAE de siste tolv måneder.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostat sin konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker.

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Her er den utfyllende listen over gamle og nye navn (Excel).

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB