228985
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
228985
Matvareprisene falt 3,0 prosent sist måned
statistikk
2016-01-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false
Konsumprisindeksen (KPI) viser prisutvikling og inflasjon for varer og tjenester. KPI for desember 2015 var 0,4 prosent lavere enn måneden før.

Konsumprisindeksendesember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Matvareprisene falt 3,0 prosent sist måned

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,4 prosent fra november til desember 2015, hovedsakelig som følge av lavere matvarepriser. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,3 prosent i desember 2015, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn den var i november.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
November 2015 - Desember 2015Desember 2014 - Desember 2015Desember 2015
KPI Totalindeks-0,42,3141,1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer-3,02,4130,9
Bolig, lys og brensel-0,60,7171,7
Transport0,01,3150,6
Kultur og fritid1,04,2126,6
Klær og skotøy0,22,756,7
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)-0,23,0132,5
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer-1,8-0,8161,8
Importerte konsumvarer-0,23,995,5
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,02,6218,0
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 3,0 prosent de siste tolv månedene. KPI var 141,1 (1998=100) i desember 2015, mot 137,9 i desember året før, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,3 prosent. Årsveksten i KPI var 2,1 prosent i 2015, mens årsveksten i KPI-JAE var 2,7 prosent. Les mer om årsveksten for 2015 i egen artikkel.

Månedsendring: Matvarepriser og elektrisitetsprisen trakk månedsendringen ned

Fra november til desember falt KPI med 0,4 prosent. Hovedårsaken var at prisene på matvarer, som normalt faller i desember, falt med 3,0 prosent. Dette er den største registrerte månedsnedgangen for matvareprisene siden momsnedgangen på matvarer i juli 2001. Prisnedgangen kan ses i sammenheng med tilbudsaktivitet på flere produkter, og da særlig julerelaterte varer, som sjokolade, svinekjøtt, klementiner, risgrøt og mandler. Prisen på elektrisitet inkludert nettleie falt 3,5 prosent fra november til desember. Prisnedgangen kan blant annet forklares med det milde desemberværet.

Drivstoff og smøremidler hadde en prisnedgang på 1,9 prosent. Prisnedgangen kom som følge av at bensin- og dieselprisen falt med henholdsvis 2,0 og 2,1 prosent. Nedgangen førte til at både bensin- og dieselprisen i desember var på sitt laveste nivå siden andre halvår 2010. Fra november til desember falt prisene på boligtekstiler med 10,3 prosent.

Månedsnedgangen i KPI ble hovedsakelig dempet av en prisoppgang på 6,5 prosent for gruppen aviser, bøker og skrivemateriell. Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg 2,2 prosent fra november til desember. Prisene på flybilletter, som vanligvis stiger fra november til desember, økte 4,6 prosent.

Tolvmånedersendring: Fortsatt prisvekst for møbler

KPI økte med 2,3 prosent fra desember 2014 til desember 2015. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var konsumgruppen med møbler og husholdningsartikler som hadde en prisøkning på 6,7 prosent. Prisene på mat og drikke bidro også med en oppgang på 2,4 prosent i løpet av de siste tolv måneder. Det var særlig frisk frukt, mineralvann og brus, samt friske grønnsaker som bidro til prisoppgangen fra desember i fjor til desember i år.

Andre faktorer som bidro til oppgangen i KPI siste tolv måneder, var prisene på aviser, bøker og skrivemateriell som økte 10,4 prosent, samt prisene på restauranttjenester som steg 3,1.

Tolvmånedersveksten i KPI ble hovedsakelig dempet av lavere elektrisitetspriser. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 6,1 prosent. Bensin- og dieselprisene som falt med henholdsvis 3,1 og 6,6 prosent fra desember 2014 til desember 2015 bidro også til å dempe tolvmånedersveksten.

Endring i tolvmånedersveksten: Kraftprisene trakk veksttakten ned

Tolvmånedersveksten i KPI falt fra 2,8 prosent i november til 2,3 prosent i desember. Nedgangen i tolvmånedersveksten på 0,5 prosentpoeng var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i kraftprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 3,5 prosent fra november til desember, mens de økte 4,5 prosent i samme periode i 2014. Prisene på mat og drikke falt mer fra november til desember 2015 enn de gjorde i samme periode i 2014.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på drivstoff og smøremidler som falt mindre fra november til desember 2015, enn de hva de gjorde i samme periode i året før.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,0 prosent i desember. Det er 0,1 prosentpoeng ned fra november. Hovedårsaken til nedgangen i KPI-JAE var den ovennevnte prisutviklingen på matvarer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB