199272
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
199272
Veksttakten i KPI økte
statistikk
2015-12-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false
Konsumprisindeksen (KPI) viser prisutvikling og inflasjon for varer og tjenester. KPI for november 2015 var 0,4 prosent høyere enn måneden før.

Konsumprisindeksennovember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksttakten i KPI økte

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra oktober til november 2015, hovedsakelig som følge av økte kraftpriser. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,8 prosent i november 2015, som er 0,3 prosentpoeng mer enn den var i oktober.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Oktober 2015 - November 2015November 2014 - November 2015November 2015
KPI Totalindeks0,42,8141,7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer0,73,8134,9
Bolig, lys og brensel0,81,9172,7
Transport-0,50,9150,6
Kultur og fritid0,44,1125,4
Klær og skotøy1,12,756,6
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,23,1132,8
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer1,60,5164,7
Importerte konsumvarer0,54,295,7
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,12,8217,9
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 3,1 prosent de siste tolv månedene. KPI var 141,7 (1998=100) i november 2015, mot 137,9 i november året før, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,8 prosent.

Månedsendring: Elektrisitetsprisene fortsetter oppover

Fra oktober til november steg KPI med 0,4 prosent. Hovedårsaken til oppgangen var prisene på elektrisitet inkludert nettleie som økte med 4,8 prosent. Dette er fjerde måned på rad med oppgang i elektrisitetsprisene. Det var også denne gang kraftprisene som steg, og da særlig en sterk økning i spotprisene, mens nettleien gikk svakt ned.

Prisene på matvarer steg 0,7 prosent fra oktober til november. Det var prisoppgang for en rekke undergrupper. Størst økning hadde kjøttvarer, frukt og andre matvarer. For brød og kornprodukter, fisk, samt grønnsaker, var det prisnedgang sist måned. Klesprisene steg for fjerde måned på rad, økningen fra oktober til november var 1,2 prosent.

Månedsoppgangen i KPI ble hovedsakelig dempet av en nedgang i prisene på flybilletter. De siste årene har prisene på flybilletter falt om lag 10 prosent fra oktober til november, og i år var nedgangen 10,8 prosent. Lavere priser på en del rengjøringsmidler og andre husholdningsvarer, samt enkelte dekorasjonsartikler bidro også til å dempe oppgangen i KPI totalt.

Tolvmånedersendring: Prisøkning på matvarer og møbler

KPI økte med 2,8 prosent fra november 2014 til november 2015. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var økte priser på mat og drikke. Matvareprisene steg 3,5 prosent fra november i fjor til november i år, og de fleste undergruppene har økt i pris siste år. Kraftigst har prisoppgangen vært for frukt og grønnsaker. Prisene på alkoholfrie drikkevarer viste en økning på 5,5 prosent i samme periode.

Andre faktorer som bidro til oppgangen i KPI siste tolv måneder var prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler som økte 7,7 prosent samt prisene på restauranttjenester og klær som steg henholdsvis 3,2 og 3,0 prosent i perioden.

Tolvmånedersveksten i KPI ble hovedsakelig dempet av lavere priser på drivstoff. Bensinprisene har falt 6,4 prosent siste år og prisen på diesel var 7,7 prosent lavere i november i år sammenliknet med samme måned i fjor.

Endring i tolvmånedersveksten: Kraftprisene trakk veksttakten videre opp

For fjerde måned på rad økte tolvmånedersveksten i KPI. Tolvmånedersveksten var 2,8 prosent i november, opp 0,3 prosentpoeng fra oktober. Økningen i tolvmånedersveksten var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i kraftprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg nærmere 5 prosent fra oktober til november i år, mens de økte i underkant av 1 prosent i samme periode i fjor. Prisene på mat og drikke steg også mer fra oktober til november i år enn de gjorde i samme periode i fjor.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler som falt fra oktober til november i år, mens de steg i samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,1 prosent i november. Det er 0,1 prosentpoeng opp fra oktober. Hovedårsaken til oppgangen i KPI-JAE var den ovennevnte prisutviklingen på matvarer, samt prisutviklingen på boligtekstiler.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB