199288
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
199288
KPI svakt ned
statistikk
2015-09-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false
Konsumprisindeksen (KPI) viser prisutvikling og inflasjon for varer og tjenester. KPI for august 2015 var 0,1 prosent lavere enn måneden før.

Konsumprisindeksenaugust 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

KPI svakt ned

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra juli til august 2015, blant annet som følge av lavere priser på drivstoff, matvarer og flybilletter. Økte kraftpriser trakk KPI motsatt vei. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,0 prosent i august 2015, opp 0,2 prosentpoeng fra juli.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Juli 2015 - August 2015August 2014 - August 2015August 2015
KPI Totalindeks-0,12,0139,7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer-0,83,3135,0
Bolig, lys og brensel0,5-0,2168,1
Transport-1,20,9151,8
Kultur og fritid0,23,6123,5
Klær og skotøy1,04,052,6
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)-0,22,9131,4
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer-0,6-2,7159,3
Importerte konsumvarer-0,23,493,2
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,63,0216,9
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 2,9 prosent de siste tolv månedene. KPI var 139,7 (1998=100) i august 2015, mot 137,0 i august året før. Det tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,0 prosent.

Månedsendring: Prisnedgang på drivstoff, mat og flyreiser

Fra juli til august falt KPI med 0,1 prosent, blant annet som følge av lavere priser på drivstoff. Bensinprisene gikk ned 3,8 prosent, mens prisene på autodiesel falt 5,5 prosent. Nedgangen i dieselprisen er den største prosentvise endringen i en enkelt måned siden desember 2008.

En annen viktig årsak til nedgangen i KPI var lavere matvarepriser. Etter fire måneder på rad med oppgang gikk prisene på matvarer ned fra juli til august. I år var prisnedgangen fra juli til august 0,9 prosent for matvarene alene. Dette sammenfaller med den gjennomsnittlige prisnedgang for matvarer denne måneden de siste ti år. Alle undergrupper bortsett fra kjøttvarer, og oljer og fett hadde prisnedgang.

Prisene på flybilletter har også tradisjonelt gått ned fra juli til august, og i år falt prisene 7,8 prosent. Det ble også registrert prisnedganger på blant annet boligtekstiler og møbler i perioden.

Månedsnedgangen i KPI ble hovedsakelig dempet av en oppgang i kraftprisene. Etter å ha falt seks måneder på rad steg prisene på elektrisk kraft inkludert nettleie 4,0 prosent fra juli til august.

Det var i samme periode en oppgang i klesprisene, noe som er unormalt for denne perioden. Prisene på klær steg med 1,3 prosent. Dette kan delvis skyldes at nye plagg har kommet til butikkene noe tidligere enn normalt og den svekkede norske kronen.

Økte priser på tannlegetjenester og bøker bidro også til å dempe nedgangen i KPI sist måned.

Tolvmånedersendring: Prisoppgang på matvarer og møbler

KPI økte med 2,0 prosent fra august 2014 til august 2015. Samlet steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 3,3 prosent og var den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten. Matvareprisene alene steg 2,9 prosent og oppgangen var størst på sukkervarer, frukt og grønnsaker. Prisene på alkoholfrie drikkevarer steg 6,5 prosent siste tolv måneder.

Andre viktige bidragsytere til den positive tolvmånedersendringen var høyere beregnet husleie for selveiere og økte priser på møbler og klær.

Kraftprisene er til tross for oppgangen siste måned fortsatt markant lavere i august i år enn de var i august i fjor. Prisene på elektrisitet inkludert nettleien har gått ned 13,2 prosent siste tolv måneder. Lavere priser på blant annet drivstoff og teletjenester bidro også til å dempe veksten i KPI de siste tolv måneder.

Endring i tolvmånedersveksten: Litt opp fra juli til august

Tolvmånedersveksten i KPI var 2,0 prosent i august, opp 0,2 prosentpoeng fra juli. Oppgangen i tolvmånedersveksten var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på klær, møbler og matvarer. Klesprisene steg 1,3 prosent fra juli til august i år, mens de falt 2,7 prosent i samme periode i fjor. Prisene på møbler o.l. gikk ned i overkant av 1 prosent siste måned i år, mens de i samme periode i fjor falt mer enn 5 prosent. For matvarene var forskjellen mindre. Her sank prisene 0,9 prosent fra juli til august i år, mens de gikk ned 1,3 prosent i samme periode i fjor.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på drivstoff og smøremidler, som falt betydelig mer fra juli til august i år enn i samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,9 prosent i august. Det er 0,3 prosentpoeng opp fra juli. Hovedårsaken til oppgangen i KPI-JAE var den ovennevnte prisutviklingen på klær, møbler og matvarer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB