199286
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
199286
Sommersalg på klær bidro til nedgang i KPI
statistikk
2015-08-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false
Konsumprisindeksen (KPI) viser prisutvikling og inflasjon for varer og tjenester. KPI for juli 2015 var 0,1 prosent lavere enn måneden før.

Konsumprisindeksenjuli 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sommersalg på klær bidro til nedgang i KPI

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra juni til juli 2015. Dette skyldes i stor grad økt tilbudsaktivitet på klær, samt en nedgang i elektrisitetsprisene. Økte priser på matvarer trakk motsatt vei. Tolvmånedersendringen i KPI var 1,8 prosent i juli 2015, ned 0,8 prosentpoeng fra juni.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Juni 2015 - Juli 2015Juli 2014 - Juli 2015Juli 2015
KPI Totalindeks-0,11,8139,9
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer1,82,9136,1
Bolig, lys og brensel-0,5-0,2167,2
Transport-0,22,1153,7
Kultur og fritid0,13,2123,3
Klær og skotøy-3,90,852,1
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,02,6131,6
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer-0,2-2,9160,2
Importerte konsumvarer-0,52,993,4
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,12,9215,6
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 2,6 prosent de siste tolv månedene. KPI var 139,9 (1998=100) i juli 2015, mot 137,4 i juli året før. Det tilsvarer en tolvmånedersendring på 1,8 prosent.

Månedsendring: Prisnedgang på klær og elektrisitet

Fra juni til juli falt KPI med 0,1 prosent. Sommersalg førte til en prisnedgang på klær på 4,0 prosent og var dermed det viktigste enkeltbidraget til nedgangen i KPI sist måned. Dame- og herreklær hadde et kraftigere prisfall enn barne- og ungdomsklær. Den nest viktigste årsaken til nedgangen i KPI var priser på elektrisitet inkludert nettleie som hadde et fall på 5,3 prosent. Kraftprisene har falt sammenhengende i hele 2015. Nettleien viste moderat oppgang sist måned, noe som kan knyttes til en økning i forbruksavgiften med virkning fra 1. juli.

Månedsnedgangen i KPI ble hovedsakelig dempet av en oppgang i matvareprisene som steg med 1,9 prosent. Kjøttvarer hadde en prisstigning på 2,6 prosent og var den matvaregruppen som påvirket oppgangen mest. Det er imidlertid målt prisøkninger for samtlige matvaregrupper. Noe av prisoppgangen for enkelte av matvarene kan sees i sammenheng med de oppjusterte målprisene fra årets jordbruksoppgjør som ble iverksatt 1. juli.

Tolvmånedersendring: Økte priser på mat og drikke

KPI økte med 1,8 prosent fra juli 2014 til juli 2015. Det er målt oppgang blant alle hovedgruppene med unntak av bolig, lys og brensel samt post- og teletjenester.

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer samlet steg 2,9 prosent og var den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten. Matvareprisene steg 2,5 prosent og oppgangen var hovedsakelig forårsaket av økte priser på frukt og sukkervarer. Prisene på alkoholfrie drikkevarer steg 5,8 prosent.

Andre viktige bidragsytere til den positive tolvmånedersendringen var beregnet husleie for selveiere, transport- og restauranttjenester samt møbler.

Lavere priser på elektrisitet, teletjenester og drivstoff bidro til å dempe veksten i KPI de siste tolv måneder.

Endring i tolvmånedersveksten: Kraftig nedgang fra juni til juli

Tolvmånedersveksten i KPI var 1,8 prosent i juli, ned 0,8 prosentpoeng fra juni. Nedgangen i tolvmånedersveksten var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på elektrisitet, flyreiser og matvarer. Priser på elektrisitet inkludert nettleie falt drøye 5 prosent fra juni til juli 2015. I tilsvarende periode i 2014 steg prisene med 6,5 prosent. Priser på flyreiser falt fra juni til juli i år mot en klar oppgang fra juni til juli 2014. Matvareprisene steg noe mindre i juli i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,6 prosent i juli, ned 0,6 prosentpoeng fra juni. Hovedårsaken til nedgangen i KPI-JAE var den ovennevnte prisutviklingen på flyreiser og matvarer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB