158039_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
158039
Økte matvarepriser trakk KPI opp
statistikk
2014-08-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Konsumprisindeksen15. juli 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte matvarepriser trakk KPI opp

Konsumprisindeksen (KPI) økte 0,7 prosent fra juni til juli. Høyere matvare- og elektristietspriser bidro mest til oppgangen. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,2 prosent i juli 2014, opp 0,3 prosentpoeng fra juni. KPI-JAE viste en oppgang på 2,6 prosent siste tolv måneder, opp 0,2 prosentpoeng fra juni.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Juni 2014 - Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014Juli 2014
KPI Totalindeks0,72,2137,4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer3,13,4132,3
Bolig, lys og brensel1,01,5167,6
Transport1,32,5150,6
Kultur og fritid0,41,8119,5
Klær og skotøy-5,3-1,151,7
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,62,6128,3
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer4,11,7164,9
Importerte konsumvarer-0,41,790,8
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,33,5209,5
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 137,4 (1998=100) i juli 2014, mot 134,4 i juli året før. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,2 prosent.

Månedsendring: Prisøkning på matvarer

Fra juni til juli økte KPI med 0,7 prosent. Matvareprisene økte 3,2 prosent i perioden. Alle undergruppene, med unntak av iskrem, hadde en prisoppgang fra juni til juli. Økningen for flere matvarer kan, som i fjor på samme tid, ses i sammenheng med en prisjustering foretatt av matvarekjedene. Jordbruksoppgjøret, med effekt fra 1. juli, førte til høyere målpriser særlig for frukt og grønnsaker. Prisene for frisk frukt økte med 5,0 prosent, mens prisene på friske grønnsaker steg med 4,4 prosent. Økte råvarepriser på kakao, kan være årsaken til at prisene på sjokoladeproduktene steg fra juni til juli.

Elektrisitetsprisene faller normalt gjennom våren og sommeren, men fra juni til juli i år steg imidlertid prisene inkludert nettleie med 6,5. Prisene på flyreiser steg med 13,9 prosent fra juni til juli. I samme periode økte prisene på aviser, bøker og skrivemateriell med 6,3 prosent.

Klesprisene falt 5,6 prosent som følge av sesongmessig salgsaktivitet, og bidro dermed til å trekke KPI ned. Prisene på feriereiser falt 3,3 prosent. Som vanlig falt prisene på hotelltjenester i juli, og i år var nedgangen på 8,1 prosent.

Tolvmånedersendring: Økte mat- og bokostnader

KPI økte med 2,2 prosent fra juli 2013 til juli 2014. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte 3,4 prosent i samme periode. Blant annet høyere priser på frisk frukt, mineralvann og brus samt fersk og frossen fisk bidro til økningen. Beregnet husleie for selveiere steg 2,7 prosent de siste tolv måneder. Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler viste prisoppgang på 9,4 prosent. Prisene på drift og vedlikehold av transportmidler steg 3,0 prosent fra juli i fjor til juli i år. Økte priser på alkoholholdige drikkevarer og tobakk, samt for restauranttjenester på henholdsvis 3,8 og 2,9 prosent bidro til å trekke tolvmånedersendringen i KPI opp.

Oppgangen i KPI de siste tolv måneder ble hovedsakelig dempet av en prisnedgang på elektrisitet og klær. Elektrisiet inkludert nettleie falt 6,2 prosent fra juli i fjor til juli i år. Klesprisene falt 1,5 prosent i samme periode.

Endring i tolvmånedersveksten: Videre oppgang i pristakten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI økte med 0,3 prosentpoeng fra juni til juli. Hovedårsaken til oppgangen i tolvmånedersveksten var prisutviklingen på elektrisitet. Prisen på elektrisitet inkludert nettleie steg 6,5 prosent fra juni til juli i år, mens den falt 0,3 prosent i samme periode i fjor. Prisutviklingen for matvarer og alkholfrie drikkevarer bidro også til økningen i den løpende tolvmånedersveksten ved at prisene steg mer fra juni til juli i år enn for tilsvarende periode året før. Prisene på flyreiser dro i samme retning ved å trekke tolvmånedersveksten opp.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på klær. Klesprisene falt 5,6 prosent fra juni til juli i år, mens de falt 4,2 prosent fra juni til juli i fjor. Prisutviklingen på feriereiser bidro også til å dempe oppgangen i tolvmånedersveksten.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,6 prosent i juli, opp 0,2 prosentpoeng fra juni. Hovedårsaken til oppgangen i KPI-JAE var prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer og flyreiser.