105960
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
105960
Økte matvarepriser ga oppgang i KPI
statistikk
2013-08-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Konsumprisindeksen15. juli 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte matvarepriser ga oppgang i KPI

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra juni til juli, hovedsakelig på grunn av høyere priser på matvarer. Fra juli 2012 til juli 2013 steg KPI 3,0 prosent. KPI-JAE økte 1,8 prosent i samme periode, opp fra 1,4 prosent i juni.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Juni 2013 - Juli 2013Juli 2012 - Juli 2013Juli 2013
KPI Totalindeks0,43,0134,4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer2,42,2128,0
Bolig, lys og brensel0,28,1165,2
Transport1,00,7146,9
Kultur og fritid0,31,6117,4
Klær og skotøy-4,4-1,152,3
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,41,8125,0
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer2,010,6162,2
Importerte konsumvarer-0,60,189,3
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,23,7202,4
Figur 1. Konsumprisindeksen. Prosentvis endring fra samme måned året før

KPI var 134,4 (1998=100) i juli 2013, mot 130,5 i samme måned i fjor.

Månedsendring: Prisoppgang på matvarer, drivstoff og møbler

Fra juni til juli i år steg KPI med 0,4 prosent. Prisene på matvarer økte 2,6 prosent og bidro mest til oppgangen i KPI. Økningen i matvareprisene kan delvis ha sammenheng med prisjusteringer som ble foretatt 1. juli på bakgrunn av jordbruksoppgjøret 2013. Dette gir økte målpriser for en del jordbruksprodukter som melk, kjøtt fra sau/lam, poteter, korn samt frukt og grønnsaker. I KPI ble det målt høyere priser innen alle undergruppene for matvarer, bortsett fra frisk frukt og friske grønnsaker.

Drivstoffprisene inkludert smøremidler gikk opp 3,0 prosent fra juni til juli. Prisene på møbler, tepper m.m. steg 3,8 prosent i samme periode, mye som følge av en oppgang etter markert salgsvirksomhet i mai og juni. Økte priser på blant annet transporttjenester samt aviser og tidsskrifter bidro også til å trekke KPI opp.

Oppgangen i KPI fra juni til juli ble primært dempet av at prisene på klær og skotøy gikk ned 4,4 prosent i perioden. Prisene på hotelltjenester falt som vanlig fra juni til juli, og i år var nedgangen på 9,8 prosent.

Tolvmånedersendring: Elektrisitetsprisene bidro stadig klart mest

Fra juli 2012 til juli 2013 steg KPI med 3,0 prosent. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte 35,3 prosent i perioden, og det var særlig stor oppgang i prisene på elektrisk kraft. De klart høyere kraftprisene i juli i år kontra juli i fjor kan til dels forklares med høy produksjon av vannkraft i fjor, som ga unormalt lave elektrisitetspriser sommeren 2012. KPI uten elektrisitet (KPI-JEL) steg siste tolv måneder 1,8 prosent, som betyr at prisene på elektrisitet inkludert nettleie dro KPI opp mer enn ett prosentpoeng i perioden.

Andre viktige bidragsytere til oppgangen i KPI de siste tolv månedene var blant annet beregnet husleie for selveiere som steg 3,1 prosent i perioden, og prisene på drift og vedlikehold av transportmidler som økte 3,6 prosent. I denne tolvmånedersperioden hadde gruppen alkoholholdige drikkevarer og tobakk en samlet prisvekst på 4,5 prosent, mens prisene på restauranttjenester steg 3,2 prosent.

Prisene på flyreiser falt 15,6 prosent fra juli i fjor til juli i år og var den største bidragsyteren til å dempe oppgangen i KPI. Det ble målt omtrent like store nedganger på innenlands- som på utenlandsreisene. Klesprisene gikk ned 2,0 prosent i perioden, mens prisene på teletjenester sank med 2,6 prosent.

Endring i tolvmånedersveksten: Markant oppgang i prisveksten

Tolvmånedersveksten i KPI steg fra 2,1 prosent i juni til 3,0 prosent i juli 2013. Hovedårsaken til endringen var utviklingen i prisene på kraft og matvarer. Elektrisitet inkludert nettleie hadde et prisfall på nesten 12 prosent fra juni til juli i fjor, mens prisnedgangen i samme periode i år var tilnærmet null. Matvareprisene steg 2,6 prosent fra juni til juli i år, mens de steg i underkant av 1 prosent i samme tidsrom i fjor.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på flyreiser som viste en mye lavere prisøkning fra juni til juli i år enn i samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,8 prosent i juli, opp 0,4 prosentpoeng fra juni.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB