105936
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
105936
Prisfall på flyreiser trakk KPI ned
statistikk
2013-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Konsumprisindeksen15. juni 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Prisfall på flyreiser trakk KPI ned

Konsumprisindeksen (KPI) sank 0,4 prosent fra mai til juni, hovedsakelig på grunn av lavere priser på flyreiser og elektrisitet. Fra juni 2012 til juni 2013 steg KPI 2,1 prosent. KPI-JAE gikk opp 1,4 prosent i samme periode, uendret fra mai.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Mai 2013 - Juni 2013Juni 2012 - Juni 2013Juni 2013
KPI Totalindeks-0,42,1133,8
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer0,20,6125,0
Bolig, lys og brensel-0,45,8164,8
Transport-0,71,3145,5
Kultur og fritid0,30,9117,1
Klær og skotøy-1,4-1,654,7
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)-0,31,4124,5
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer-1,15,7159,0
Importerte konsumvarer-0,8-0,489,8
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,53,6201,9
Figur 1. Konsumprisindeksen. Prosentvis endring fra samme måned året før

KPI var 133,8 (1998=100) i juni 2013, mot 131,1 i samme måned i fjor.

Månedsendring: Prisnedgang på flyreiser, elektrisitet og møbler

Fra mai til juni i år falt KPI med 0,4 prosent. Prisene på flyreiser bidro mest med et fall på 12,6 prosent, og det var innenlandsreisene som viste størst prisreduksjon. Nedgangen i juni kan ses i sammenheng med at måleperioden i mai sammenfalt med langhelgene, og dette bidro til en sterkere prisvekst for mai enn vanlig. Elektrisitet inkludert nettleie viste en prisnedgang på 2,6 prosent fra mai til juni. Prisene på møbler og klær falt i samme periode, nedgangen kan tilskrives tilbudsaktivitet i juni. Et fall i prisene på teletjenester bidro også til å trekke KPI ned.

Nedgangen i KPI ble blant annet dempet av beregnet husleie for selveiere som steg med 0,4 prosent fra mai til juni. Feriereiser viste en prisoppgang på 2,6 prosent siden forrige måling.

Tolvmånedersendring: Fortsatt elektrisitetsprisene som bidrar mest

Fra juni 2012 til juni 2013 steg KPI med 2,1 prosent. Hovedårsaken var prisene på elektrisitet inkludert nettleie som økte med 19,8 prosent i perioden. Tolvmånedersendringen for elektrisitet kan forklares med de lave elektrisitetsprisene sommeren 2012 som følge av høy produksjon av vannkraft.

Andre viktige bidragsytere til veksten i KPI var beregnet husleie for selveiere som steg 3,2 prosent fra juni i fjor til juni i år, og betalt husleie som økte 3,7 prosent i samme periode. Alkoholholdige drikkevarer og tobakk viste en samlet prisvekst på 4,4 prosent. Prisene på restauranttjenester steg med 3,3 prosent, mens vedlikehold og reparasjon på verksted hadde en prisøkning på 4,1 prosent de siste tolv måneder.

Klesprisene falt med 2,5 prosent fra juni i fjor til juni i år og var den største bidragsyteren til å dempe økningen i KPI. Det var særlig dameklær som fikk lavere priser i denne perioden. Prisene på teletjenester sank med 2,8 prosent, det var særlig prisreduksjon på mobiltakster som bidro.

Endring i tolvmånedersveksten: Stabil prisvekst

Tolvmånedersveksten i KPI steg fra 2,0 prosent i mai til 2,1 prosent i juni 2013. Hovedårsaken til endringen var utviklingen i matvareprisene. Disse steg med 0,2 prosent fra mai til juni i år, mens de falt med 0,4 prosent i samme periode i fjor. Alle energivarene bidro til den økte prisveksten, særlig kraft- og bensinprisene. Kraftprisene falt mindre fra mai til juni i år enn det tilfellet var fra mai til juni i fjor. Samtidig steg bensinprisen fra mai til juni i år, mens prisen sank fra mai til juni 2012.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på konsumgruppene flyreiser og teletjenester som viste en større prisnedgang fra mai til juni i år enn målt i samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,4 prosent i juni, uendret fra mai.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB