105934
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
105934
Svak oppgang i KPI
statistikk
2013-06-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Konsumprisindeksen15. mai 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak oppgang i KPI

Konsumprisindeksen (KPI) økte 0,1 prosent fra april til mai, mest på grunn av høyere priser på flyreiser. Fra mai 2012 til mai 2013 steg KPI 2,0 prosent. KPI-JAE gikk opp 1,4 prosent i samme periode, ned 0,1 prosentpoeng fra forrige måned.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
April 2013 - Mai 2013Mai 2012 - Mai 2013Mai 2013
KPI Totalindeks0,12,0134,3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer0,90,0124,8
Bolig, lys og brensel-0,75,6165,4
Transport1,21,5146,5
Kultur og fritid-0,10,4116,8
Klær og skotøy-0,5-2,155,5
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,31,4124,9
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer-1,35,3160,8
Importerte konsumvarer-0,2-0,490,5
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,13,3200,9
Konsumprisindeksen. Prosentvis endring fra samme måned året før

KPI var 134,3 (1998=100) i mai 2013, mot 131,7 i samme måned i fjor.

Månedsendring: Prisoppgang på flyreiser, mat og husleie

Fra april til mai i år steg KPI med 0,1 prosent. Flyreiser bidro mest til oppgangen med en prisøkning på 18,6 prosent, og det var innenlandsreisene som viste størst oppgang. Økningen kan sees i sammenheng med langhelgene i midten av mai som følge av helligdagene. Matvarer viste prisoppgang på 0,8 prosent fra april, og de største prisøkningene ble målt for gruppene frisk frukt, andre bakervarer samt melk, ost og egg.

Beregnet husleie for selveiere økte 0,6 prosent fra april til mai, mens betalt husleie steg 0,5 prosent. Prisene på drift og vedlikehold av transportmidler gikk opp 0,6 prosent.

Økningen i KPI ble hovedsakelig dempet av prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som falt 6,1 prosent fra april til mai. Møbler, innredning og dekorasjonsartikler viste prisnedgang på 3,3 prosent.

Tolvmånedersendring: Høyere elektrisitetspriser bidrar mest

Fra mai 2012 til mai 2013 steg KPI med 2,0 prosent. Hovedårsaken til økningen var prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som gikk opp 17,9 prosent i perioden. KPI uten elektrisitet (KPI-JEL) steg 1,2 prosent i perioden, det betyr at endringene i elektrisitetsprisene sto for 0,8 prosentpoeng av tolvmånedersveksten i KPI.

Andre viktige bidragsytere til veksten i KPI var beregnet husleie for selveiere, som steg 2,9 prosent fra mai i fjor til mai i år, mens betalt husleie økte 3,6 prosent. Alkoholholdige drikkevarer og tobakk viste en samlet prisvekst på 4,2 prosent. Prisene på flyreiser økte 12,8 prosent de siste tolv måneder og bidro til at prisene på gruppen transporttjenester samlet steg 5,6 prosent. Restauranttjenester viste en prisoppgang på 3,4 prosent i den samme perioden. Prisøkning målt for gruppene vedlikehold og reparasjon på verksted, tjenester, kultur og fritid samt aviser, bøker og skrivemateriell bidro også til oppgang de siste tolv måneder.

Klær viste en prisnedgang på 2,7 prosent fra mai i fjor til mai i år og var den største bidragsyteren til å dempe økningen i KPI. Prisen på drivstoff og smøremidler falt 2,1 prosent de siste tolv månedene. Andre dempende faktorer var lavere priser målt for møbler, innrednings og dekorasjonsartikler, audiovisuelt utstyr, annet utstyr til fritid og hage samt pakkereiser.

Endring i tolvmånedersveksten: Økt prisvekst

Tolvmånedersveksten i KPI steg fra 1,9 prosent i april til 2,0 prosent i mai 2013. Hovedårsaken til denne endringen var utviklingen i prisene på drivstoff og smøremidler. Disse steg fra april til mai i år, mens de viste et klart fall i samme periode i fjor. Beregnet husleie for selveiere viste en klar oppgang sist måned, mens det ble målt en nullendring fra april til mai i fjor. Flyreiser bidro også med en sterkere prisoppgang fra april til mai i år enn målt for tilsvarende periode i fjor.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på matvarer som viste svakere prisoppgang fra april til mai i år enn målt i samme periode i fjor. Prisutviklingen på møbler, tepper og reparasjoner bidro også til å dempe den positive endringen i tolvmånedersveksten.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,4 prosent i mai, ned 0,1 prosentpoeng fra april.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB