32278
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/arkiv
32278
KPI ned 0,5 prosent
statistikk
2010-08-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Konsumprisindeksen15. juli 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

KPI ned 0,5 prosent

KPI falt med 0,5 prosent fra juni til juli 2010. Hovedårsakene bak nedgangen var prisfall på klær og sko, samt flyreiser. Fra juli 2009 til juli 2010 steg KPI med 1,9 prosent, mens KPI-JAE steg med 1,3 prosent.

Konsumprisindeksen. 1998=100

Konsumprisindeksen (KPI) var 128,1 (1998=100) i juli 2010 mot 125,7 i samme måned i 2009. Det tilsvarer en tolvmånedersvekst på 1,9 prosent i juli, uendra fra forrige måned. Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,3 prosent i juli 2010.

Sesongmessig prisfall på klær i juli

KPI falt med 0,5 prosent fra juni til juli 2010. Den viktigste årsaken bak nedgangen var salgsaktivitet på klær og skotøy som hadde en prisnedgang på 6,3 prosent fra forrige måned. De fleste dameklær viste et større prisfall enn herre-, barne- og ungdomsklær. Også prisene på flyreiser gikk ned med 23,0 prosent i juli etter den kraftige oppgangen målt i juni. Som i fjor var det i hovedsak utenlandsreiser som falt i pris fra juni til juli, men innlandsreiser viste også prisnedganger i perioden.

Elektrisitetsprisene inkludert nettleie sank 2,9 prosent fra juni til juli. Det ble også registrert prisfall på hotelltjenester og bøker med henholdsvis 11,7 og 7,7 prosent nedgang.

I motsatt retning dro matvareprisene, som ble registrert med en prisøkning på 0,7 prosent i juli. Dette kan sees i sammenheng med at de oppjusterte målprisene fra årets jordbruksoppgjør ble iverksatt fra 1. juli. Også tjenester knyttet til kultur og fritid bidro til å bremse prisfallet denne måneden med en samlet prisstigning for denne varegruppen på 2,1 prosent. Dette skyldes hovedsakelig innføring av utgående merverdiavgift på 8,0 prosent på kultur- og idrettsområdet. I KPI-JA og KPI-JAE tas det hensyn til vare- og tjenestetilknyttede avgifter i konsumentleddet, og det justeres kun for utgående merverdiavgift. KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA) og KPI-JAE falt begge med 0,6 prosent fra juni til juli.

Veksten siste tolv måneder

KPI steg med 1,9 prosent de siste tolv måneder. Blant de tyngste bidragsyterne var elektrisitet inkludert nettleie, med en prisøkning på 13,4 prosent fra juli i fjor. Beregnet husleie for selveiere gikk opp 2,3 prosent i samme periode. Prisene på vedlikehold og reparasjon av bolig samt tjenester innenfor kultur og fritid steg med henholdsvis 3,8 og 8,9 prosent. I tillegg ble det registrert prisøkninger på drivstoff og smøremidler samt restauranttjenester.

Tolvmånedersveksten ble hovedsakelig dempet av prisfall på klær og audiovisuelt utstyr på henholdsvis 5,5 og 4,2 prosent. Matvareprisene trakk også i samme retning.

Konsumprisindeksen. 1998=100
 
  Vekter Indeks Endring i prosent
  August 2009-juli 2010 Juli 2010 Juni 2010-juli 2010 Juli 2009-juli 2010 Januar-juli 2009-januar-juli 2010
 
KPI totalindeks 1 000,0  128,1 -0,5 1,9 2,6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer  114,4  122,9 0,8 -0,3 0,5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 25,5  147,9 0,1 3,4 3,7
Klær og skotøy 56,3 55,1 -6,3 -4,5 -3,2
Bolig, lys og brensel  304,7  157,0 -0,4 4,0 5,1
Møbler og husholdningsartikler mv. 61,8  106,4 -0,1 -0,6 -0,3
Helsepleie 26,1  150,3 0,3 2,0 2,7
Transport  172,1  137,2 -1,4 1,7 2,6
Post- og teletjenester 22,7 72,6 - -0,8 -1,7
Kultur og fritid  120,6  116,4 0,3 2,4 2,9
Utdanning 2,4  163,1 - 3,3 3,3
Hotell- og restauranttjenester 35,3  149,2 -1,2 3,3 3,2
Andre varer og tjenester 58,1  137,5 0,7 3,2 3,3
           
KPI-JE    122,9 -0,5 1,3 1,6
KPI-JA    125,0 -0,6 2,0 2,7
KPI-JAE    119,8 -0,6 1,3 1,7
KPI-JAE sesongjustert    120,1 0,0    
 

Tabeller

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB