08.02.10 Konsumprisindeksen

 Tidligere publiserte tabeller. 2010
Tabell 1. Konsumprisindeksen fra 1865. 1998 = 100 (10.08.2010)
Tabell 2. Måneds- og 12 månedersendring etter COICOP (10.08.2010)
Tabell 3. Måneds- og 12 månedersendring etter leveringssektor (10.08.2010)
Tabell 5. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter COICOP. Måneds- og 12 månedersendring (10.08.2010)
Tabell 6. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter leveringssektor. Måneds- og 12 månedersendring (10.08.2010)
Tabell 1. Konsumprisindeksen fra 1984. 1998 = 100 (10.08.2010)
Konsumprisindeksen. 1998 = 100 (10.08.2010)
Konsumprisindeksen. 1998=100 (10.08.2010)