402524_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/engrospris/kvartal
402524
statistikk
2021-01-06T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Varehandel og tjenesteyting
no
engrospris, Prisindeks for engroshandel (opphørt), engroshandel (for eksempel med næringsmiddel, drivstoff, byggjevarer)Varehandel, Produsent- og engrosprisindekser, Varehandel og tjenesteyting, Priser og prisindekser
true

Prisindeks for engroshandel (opphørt)4. kvartal 2020

Innhald

Publisert:

Engrosprisindeks (2015=100)
IndeksEndring i prosent
4. kvartal 20203. kvartal 2020 - 4. kvartal 20204. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020
Engroshandel i alt121,30,01,8
Engroshandel med jordbruksråvarer og levande dyr123,30,84,6
Engroshandel med nærings- og nytingsmiddel123,3-1,12,2
Engroshandel med hushaldsvarer og varer til personleg bruk117,80,96,1
Engroshandel med IKT-utstyr113,70,93,9
Engroshandel med andre maskiner og anna utstyr133,50,46,5
Engroshandel med spesialisert vareutval elles117,90,5-3,3
Uspesifisert engroshandel108,70,06,3