206852_tabell_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/enebolig/kvartal
206852_tabell
statistikk
2015-12-18T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
true
Prisindeksen måler utvikling i byggeprisen/ produsentprisen for nye eneboliger. Prisene på nye eneboliger gikk ned med 1,4 prosent fra 2. kvartal 2015 til 3 . kvartal 2015.

Prisindeks for nye eneboliger3. kvartal 2015

Det går tid fra en bolig er ferdigstilt til den blir registrert. Derfor fanger indeksen opp store endringer i markedet med et etterslep på nærmere ett år.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Prisindeks for nye enboliger (2000=100)fullscreen-iconPrisindeks for nye enboliger (2000=100)excel-iconPrisindeks for nye enboliger (2000=100)csv-iconPrisindeks for nye enboliger (2000=100)

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken