Prisindeks for nye eneboliger3. kvartal 2015

Det går tid fra en bolig er ferdigstilt til den blir registrert. Derfor fanger indeksen opp store endringer i markedet med et etterslep på nærmere ett år.

Innhold

Arkiv for Prisindeks for nye eneboliger - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. desember 2015 3. kvartal 2015 Prisnedgang på nye eneboliger
18. september 2015 2. kvartal 2015 Prisøkning på nye eneboliger
17. juni 2015 1. kvartal 2015 Nye eneboliger 1,1 prosent dyrere
18. mars 2015 4. kvartal 2014 Prisnedgang på nye eneboliger
19. desember 2014 3. kvartal 2014 Nye eneboliger 1,9 prosent dyrere
19. september 2014 2. kvartal 2014 Prisøkning på nye eneboliger
27. juni 2014 1. kvartal 2014 Nye eneboliger 1 prosent billigere
1. april 2014 4. kvartal 2013 Prisstigning på nye eneboliger
6. januar 2014 3. kvartal 2013 Nye eneboliger 1,8 prosent dyrere
20. september 2013 2. kvartal 2013 Liten prisøkning på nye eneboliger siste året
11. juli 2013 1. kvartal 2013 Stabile priser på nye eneboliger
2. april 2013 4. kvartal 2012 Prisnedgang på nye eneboliger
4. januar 2013 3. kvartal 2012 Nye eneboliger 1,6 prosent dyrere
19. september 2012 2. kvartal 2012 Nye eneboliger stadig dyrere
28. juni 2012 1. kvartal 2012 Nye eneboliger 7,1 prosent dyrere