Påsken satte sitt preg på KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,9 prosent fra april 2018 til april 2019, mens KPI-JAE økte 2,6 prosent i samme periode. Fra mars til april 2019 gikk KPI opp 0,4 prosent, mens KPI-JAE økte med 0,5 prosent.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6

Fra mars til april 2019 steg KPI 0,4 prosent. Månedsendringen var preget av økte priser i sammenheng med utenlandsreiser. Prisene på passasjertransport med fly steg 23,2 prosent og det var særlig utenlandsflyvninger som bidro til den målte prisoppgangen. Prisene på pakketurer dro i samme retning, og økningen må sees i sammenheng med at måleperioden sammenfalt med påsken. Etter forrige måneds Mammutsalg, steg prisene på bøker 11,3 prosent fra mars til april.

I motsatt retning viste matvarer og alkoholfrie drikkevarer en prisnedgang på 0,8 prosent, og bidro dermed til å dempe oppgangen:

- Tilbud på de typiske påskevarene sjokolade, kjeks, appelsiner, lammekjøtt, pølser, ketsjup og sennep bidro til at prisene falt fra mars til april, forklarer Kjersti Nyborg Hov, seniorrådgiver i SSB.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 1,8 prosent fra mars til april. Årsaken til prisnedgangen kan blant annet forklares ved lavere strømforbruk og en god del tilsig til vannmagasinene etter det milde været i april.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Mars 2019 - april 2019 Mars 2018 - april 2018
Andre varer og tjenester 0.1 0
Hotell- og restauranttjenester -0.4 1.4
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 1.7 0.8
Post- og teletjenester 2 0.5
Transport 1.8 0.7
Helsepleie 0.3 -0.2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.6 1.4
Bolig, lys og brensel -0.2 -0.5
Klær og skotøy -0.4 2.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 -0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.8 0.2
Totalindeks KPI - JAE 0.5 0.5
Totalindeks KPI 0.4 0.4

Strøm og fly preget tolvmånedersveksten

KPI steg 2,9 prosent fra april 2018 til april 2019. Prisene på strøm og flyreiser bidro mest til oppgangen. Til tross for at strømprisene har falt de siste tre månedene, ligger de fortsatt på et høyt nivå. Fra april 2018 til april 2019 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 8,4 prosent. Prisene på passasjertransport med fly viste en tolvmånedersvekst på 25,7 prosent.

Uendret tolvmånedersvekst

Tolvmånedersveksten i KPI for april 2019 var 2,9 prosent, uendret fra mars. Mat og alkoholfrie drikkevarer, samt klær og skotøy bidro til å dempe utviklingen i tolvmånedersveksten. Fra mars til april i fjor viste prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer en oppgang på 0,2 prosent, mens det i samme periode i år ble målt en prisnedgang på 0,8 prosent. Dette kan sees i sammenheng med tilbudsaktivitet i forbindelse med årets påske som falt i april, mot mars i 2018. Prisene på klær og skotøy falt 0,4 prosent fra mars til april i år, mens de steg 2,1 prosent samme periode i fjor.

Prisene på flyreiser samlet viste en kraftigere månedsøkning fra mars til april i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,6 prosent i april, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra mars.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. April 2018 - april 2019

April 2018 - april 2019
Andre varer og tjenester 1.5
Hotell- og restauranttjenester 2.3
Utdanning 4.8
Kultur og fritid 4.1
Post- og teletjenester 2.4
Transport 4.6
Helsepleie 2.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 2.4
Bolig, lys og brensel 3
Klær og skotøy 0.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 3.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1.9
Totalindeks KPI - JAE 2.6
Totalindeks KPI 2.9