KPI opp 2,9 prosent siste tolv måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,9 prosent fra mars 2018 til mars 2019, mens KPI-JAE økte 2,7 prosent i samme periode. Fra februar til mars 2019 gikk KPI opp 0,2 prosent, mens KPI-JAE økte med 0,3 prosent.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7

Fra februar til mars 2019 steg KPI 0,2 prosent, viser de ferskeste KPI-tallene. Det var økte priser på klær som var den største bidragsyteren til månedsveksten. Klesprisene steg med 6,4 prosent i mars og fortsatte dermed oppgangen fra februar. Oppgangen de to siste månedene gjør at klesprisene er på tilnærmet samme nivå som før januarsalget. Prisene på flyreiser bidro også til økningen.

Nedgang i prisene på elektrisitet inkludert nettleie og matvarer, på henholdsvis 4,0 og 0,9 prosent, bidro til å dempe oppgangen i KPI fra februar til mars. Bøker viste også en prisnedgang i perioden. Dette kan forklares med bokhandlernes årlige Mammutsalg som fant sted i mars.

Priser på matvarer og strøm preget tolvmånedersveksten

KPI steg med 2,9 prosent fra mars 2018 til mars 2019. Prisene på matvarer og strøm bidro mest til oppgangen. Til tross for to måneder med fall i strømprisene er prisene i mars godt over nivået for samme periode i fjor. Økte priser på restauranttjenester var også med på å drive opp tolvmånedersveksten.

Flere varegrupper bidro til å dempe prisoppgangen, deriblant bøker som hadde et prisfall 8,1 prosent de siste tolv måneder.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Februar 2019 - mars 2019 Februar 2018 - mars 2018
Andre varer og tjenester 0.1 0.1
Hotell- og restauranttjenester 0.4 -0.6
Utdanning 0 0
Kultur og fritid -0.7 0.3
Post- og teletjenester 0.1 0
Transport 0.7 -0.1
Helsepleie 0.2 0.2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.1 -0.3
Bolig, lys og brensel -0.5 0.9
Klær og skotøy 5.6 7.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.2 -0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.9 -1.8
Totalindeks KPI - JAE 0.3 0.2
Totalindeks KPI 0.2 0.3

Tolvmånedersveksten i KPI gikk ned 0,1 prosentpoeng fra februar til mars. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie hadde en prisnedgang på 4,0 prosent fra februar til mars i år, mens det var en 4,7 prosents oppgang i tilsvarende periode i fjor.

I motsatt retning bidro matvarer til å dempe prisnedgangen i tolvmånedersveksten:

- Matvarer hadde en svakere prisnedgang fra februar til mars i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan henge sammen med at påsken 2018 falt i mars, mens den kommer i april i år, forklarer rådgiver i SSB, Kristian H. Myklatun. 

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,7 prosent i mars, en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra februar.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Mars 2018 - Mars 2019

Mars 2018 - mars 2019
Andre varer og tjenester 1.4
Hotell- og restauranttjenester 4.2
Utdanning 4.8
Kultur og fritid 3.2
Post- og teletjenester 0.9
Transport 3.5
Helsepleie 1.6
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 3.2
Bolig, lys og brensel 2.7
Klær og skotøy 3
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 3.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.9
Totalindeks KPI - JAE 2.7
Totalindeks KPI 2.9