Oppgang i PPI

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) steg med 0,4 prosent fra januar til februar. Økte priser på olje og raffinerte petroleumsprodukter bidro mest til å dra PPI opp fra forrige måned, mens strømprisen dro i motsatt retning.

Prisindeksen for olje- og gassutvinning gikk opp med 1,2 prosent fra januar til februar, viser nye tall fra Produsentprisindeksen.

Prisen på naturgass falt en del i februar, mens prisen på råolje fikk en god start på 2019 med oppgang både i januar og februar.

I februar økte prisen på olje med 8,7 prosent. Redusert tilbud på grunn av produksjonskutt fra OPEC-landene var hovedårsaken bak prisoppgangen, og kuttene er varslet å skulle fortsette utover i 2019.

I tillegg varsler OPEC økt etterspørsel etter olje dette året. Forhold på både tilbuds- og etterspørselssiden kan dermed føre til at oljeprisen fortsetter å styrke seg i 2019.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

Olje PPI totalt Raffineringsindustrien
Jan. 2015 87.2 100 93.5
Feb. 2015 103.9 102.1 96.6
Mar. 2015 105 103.5 104.2
Apr. 2015 110.6 103.5 107.4
Mai 2015 114.9 103.4 108.1
Jun. 2015 117.2 103.7 108.6
Jul. 2015 108.9 101.4 107.6
Aug. 2015 91.2 97 100.3
Sept. 2015 93.8 96.8 93.5
Okt. 2015 94.9 97.4 96.2
Nov.2015 93.2 97.8 95
Des. 2015 78.9 93.4 89
Jan. 2016 64.7 89.2 80
Feb. 2016 67.9 86.9 74.9
Mars.2016 78.5 88 76.7
Apr. 2016 82.6 88.7 81.9
Mai 2016 91.3 91.1 89.5
Jun. 2016 97.3 93.7 96.1
Jul. 2016 91.8 94.1 99.9
Aug. 2016 89.9 92.4 92.3
Sept. 2016 91.3 91 92.5
Okt. 2016 97.6 93 95.8
Nov.2016 91.7 95.3 99.4
Des. 2016 108.4 100.2 101.4
Jan. 2017 108.9 100.5 114.4
Feb. 2017 107.7 103.2 122.9
Mar. 2017 104.7 102.2 114
Apr. 2017 107.1 100 112.6
Mai 2017 102.1 99.2 107
Jun. 2017 92.3 96.7 101.5
Jul. 2017 93.3 95.7 97.4
Aug. 2017 95 96.1 100.8
Sept. 2017 101.5 98.9 111.6
Okt. 2017 106.4 101.3 118.7
Nov.2017 118.6 104.6 120.4
Des. 2017 122.9 107.6 132.3
Jan. 2018 127.3 110.9 132.9
Feb. 2018 118.2 108.1 128.3
Mar. 2018 121.1 108.7 123.9
Apr. 2018 131.2 112.3 125.8
Mai 2018 145.9 113.6 138.2
Jun. 2018 143.2 116.1 149.8
Jul. 2018 142.6 117.3 149.9
Aug. 2018 143.8 118 146
Sept. 2018 152.6 119.7 149
Okt. 2018 155.5 124.1 158.3
Nov.2018 129.9 120.2 156
Des. 2018 118.3 115.9 142.2
Jan. 2019 120.9 116.3 123.9
Feb. 2019 131.4 116.8 130.9

Et viktig bidrag til å dempe prisoppgangen i PPI kom fra elektrisitet som falt med 5,5 prosent fra januar til februar. Fra og med januar 2019 inngår også nettleien i PPI .

Produksjon og distribusjon av elektrisk kraft publiseres som en samlet delindeks for elektrisitetsforsyning på hjemmemarkedet, mens Nord Pool sin systempris benyttes for eksportmarkedet.

Fra januar til februar falt hjemmemarkedsprisen på elektrisitet inkludert nettleie med 4,5 prosent, mens eksportprisen, som ikke inkluderer nettleie, falt med 15 prosent.

Prisoppgang i industrien

For industrien samlet sett økte prisene med 1 prosent fra januar til februar, noe som i stor grad skyldes prisoppgang innen raffineringsindustrien.

Dersom vi holder denne næringen utenfor, gikk industriprisene opp med 0,3 prosent.

Tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning hadde også et prisfall fra januar til februar og sammenlignet med februar i fjor gikk prisen ned med litt over 12 prosent.

Kontakt